Artwork for podcast Ráno Nahlas
Pápežov rabín Skorka: Musíme pracovať na spiritualite ľudskosti (RánoNahlas
24th July 2023 • Ráno Nahlas • Ringier Slovakia Media s.r.o.
00:00:00 00:20:11

Share Episode

Shownotes

Brat a priateľ – slová ktoré o ňom vyslovil pápež František. Obsahom ich však naplnil ešte v čase, keď nestál v čele vyše miliardy katolíkov.

To „brat a priateľ“ ale neadresoval katolíkovi. Obracia sa ním na brata vo viere, ktorá tú kresťanskú ešte predchádza. K židovskému rabínovi z jeho Buenos Aires, ktorý si prišiel na Slovensko prevziať čestný doktorát. A opäť: nie niektorej zo židovských univerzít, ale univerzitnej ustanovizne, ktorú zakladali ešte spolubratia pápeža Františka – jezuiti v Trnave.

Hosťom RánoNahlas je Františkov spolurodák s poľskými koreňmi - rabín Abraham Skorka. 

Rabín Abraham Skorka v súčasnosti pôsobí na prestížnej Georgetownskej univerzite v Spojených štátoch ako hlavný výskumník pre židovské štúdiá a medzináboženské vzťahy. 

Počas predchádzajúceho pôsobenia v Latinskej Amerike sa venoval aj židovskému právu a bol riaditeľom rabínskej školy. Pôsobil tiež ako rektor a profesor židovského a rabínskeho práva v Latinsko-americkom rabínskom seminári.

Prítomnosť rabína Skorku na Slovensku si všimol aj jeho vatikánsky priateľ pápež František. Na slávnosť odovzdania čestného doktorátu na Trnavskej univerzite mu poslal pozrav v podobe listu. František si v ňom spomína aj na svoju návštevu Bratislavy a osobitne na stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí. Priateľstvo s rabínom Skorkom v liste označuje za dar. 

Transcripts

Brat a priateľ – rabín a pápež

Brat a priateľ – ako sa to počúva od pápeža? Lebo takto to naformuloval vo vašej spoločnej knihe rozhovorov, ktorá vyšla, ešte keď bol len miestny arcibiskup.

„Náš blízky vzťah predchádza momentu, keď bol zvolený za pápeža. Datuje sa ešte do čias, keď zastával post arcibiskupa Buenos Aires v Argentíne. Jeho zvolenie za pápeža ma veľmi zasiahlo. Bol to taký mix pocitov. Na jednej strane mal môj rešpekt a zrazu som sa ocitol pred človekom, ktorý bol pápežom. Hlavou vyše miliardy veriacich. Na druhej zostáva stále pokorným, mne veľmi blízkym. Stále je tu ten pocit, že som v spoločnosti priateľa. Veľmi dobrého a verného priateľa.

Rozprávame sa bez akýchkoľvek prekážok, zákazov, vymedzení. Hovoríme veľmi otvorene. Môžem povedať, že si otvárame srdcia.

Spomínam si, keď som raz prišiel za ním neohlásene do Vatikánu. Mal som niečo veľmi súrne na vybavenie. Jeden z kňazov ma k nemu uviedol. Bolo to včas ráno. A keď ma zbadal, jeho tvár sa zmenila. Bol zrazu vysmiaty. Všetky problémy, ktoré musel riešiť, akoby neexistovali.

Je to teda tak, že na jednej strane si uvedomujem, že je pápežom, na druhej mám rovnako silné vedomie toho, že je mojím priateľom.“

Po tých desiatich rokoch na pápežskom stolci sa ten Jorge Mario Bergoglio – aktuálne František nezmenil?

„Ak mám hovoriť za seba, tak nie. Je to tá istá osoba.

Priateľstvom k spiritualite ľudskosti

Čo sa muselo stať, aby sa spriatelili katolícky arcibiskup a židovský rabín?

„Ja to vidím nasledovne. Bol som riaditeľ rabínskeho seminára v Argentíne. A tiež rabínom spoločenstva, z ktorého sa vyvinule jedno z dôležitých konzervatívnych hnutí. V tom čase som tiež pravidelne publikoval články v dôležitých národných novinách, ktoré Bergoglio čítal denne.

Často som v nich písal aj o dôležitosti budovanie dialógu medzi židmi a kresťanmi. Po tých dvoch tisícročiach aj napätých vzťahov je to potrebné. Jednou z výziev pre nás židov a katolíkov je pracovať na spiritualite ľudskosti. Jednoducho vysielať posolstvo spravodlivosti, milosrdenstva. Ide o biblické hodnoty, ktoré spolu zdieľame.

On toto posolstvo prijal. Hovorím pritom o osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch. V Argentíne bolo vtedy viacero kňazov, ktorí sa snažili rozvíjať odkaz druhého vatikánskeho koncilu. Hľadali pritom partnerov, s ktorými by začali rozvíjať dialóg.

On mi vtedy otvoril dvere. Hovorím samozrejme metaforicky. Pozval ma k sebe. Ponúkol mi svoju blízkosť. Cestou bol pritom futbal. (smiech). Je totiž veľmi dôležitou súčasťou života v Buenos Aires. Mám s tým spojených veľa úsmevných príhod a vtipov. Dôležité však bolo to, že ja som vtedy prijal to meta posolstvo, ktoré skrývali.

Začali sme sa potom stretávať. Organizovali sme rôzne podujatia, na ktoré som ja pozýval jeho a on zas mňa. Tak sa zrodilo naše priateľstvo a akýsi podobný pohľad na život.“

Argentínčan s poľskými koreňmi

Nachvíľu nechajme pápeža Františka, budeme sa venovať Vám. Prišli ste na Slovensko, do slovanskej krajiny. Vaše priezvisko Skorka v našich končinách vôbec neznie cudzo. Ako sa dostalo do Argentíny. Máte slovanské korene?

„Moji starí rodičia pochádzali z Poľska. Tam sa to vyslovuje skurka a označuje to kožu. V Poľsku som našiel aj mestečko s týmto názvom. Mama sa narodila v Lodzi, otec v mestečku Konskie neďaleko mesta Kielce. Starí rodičia pricestovali do Argentíny v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Utiekli pred hladom a antisemitizmom v Poľsku.“

Stihli to teda ešte pred vojnou…

„Ten útek ich zachránil pred vykynožením, ktoré postihlo obe strany rodiny, ktorá v Poľsku zostala. Z otcovej a maminej strany. Podľa niektorých prameňov skončili v Majdanku, podľa jednej mojej známej historičky, ktorá urobila aj výskum, zas vo vyhladzovacom tábore Chełmno. Je však možné, že obidve rodiny zahynuli v jednom tábore, pretože pred exportáciou boli v tom istom židovskom gete v Lodži.“

Šoa - imperatív nezabudnúť

Pri tejto ceste do našich končín, ktoré sú vzhľadom na vzdialenosť s Argentínou ničím, nesiete si so sebou aj „rodinný smútok“? Predsa len vojna vo vašej rodine zanechala veľa smrti.

. (Abraham Skorka je ročník:

Samozrejme, neskôr som navštívil Birkenau a na vlastnej koži som pocítil hrôzy toho miesta. Tie pocity, myšlienky… Keď sa nachádzam v tejto časti sveta, silno pociťujem skutočnosť, že tu žili pred Šoa veľké komunity židov s ich silnými príbehmi. Na to sa nemôže zabudnúť.“

Šoa - smrť Boha?

Ak niektoré hodnotenia situácie koncentračných táborov hovoria o tom, že tam „Boh ako keby zomrel“, neriešili ste v sebe pre strašnú skutočnosť Šoa dilemu, či Boh naozaj nezomrel? Nezomrel vo vás niekedy?

„Nie. Keď veríte Bohu, snažíte sa dopracovať sa k odpovedi, no nie k odpovedi, prečo došlo až k Šoa. Pokúsim sa to vysvetliť. Pomôžem si pritom anekdotou. Keď sa pýtali na Šoa Martina Bubera, ktorý je dôležitým a známym filozofom dvadsiateho storočia, kde bol Boh pri Šoa, odpovedal, že to nie je tá správna otázka. Tou správnou otázkou podľa neho je, že kde bol človek pri Šoa.

Je veľa svedectiev židov, ktorý si veľa vytrpeli, prešli strašným mučením z rúk nacistov. Keď vchádzali do plynových komôr, oni vedeli, že je to koniec, tiež koniec utrpenia. A oni vtedy zo seba vydávali tie biblické slová: Šema Israel. Ide o verše z knihy Deuteronómium, ktoré sú syntézou našej viery. Počuj Izrael, Pán, náš Boh, je Jediný. Náš život pokračuje v Ňom. A je o tom veľa svedectiev, že ľudia nestrácali svoje vieru v Boha ani v momente, keď ich násilne a strašným spôsobom pripravovali o život. A to ani v prípadoch, keď videli hynúť svoje rodiny, zabíjať svoje deti! Aj v takýchto situáciách si zachovali vieru v Jediného.

Šoa - otázky bez odpovedí

Šoa zostáva veľkou otázkou, no ja súhlasím s Buberom. Musíme sa pýtať viac na to, kde bol človek, ako na prítomnosť Boha v čase Šoa. Nevieme dať inú odpoveď.

Viete, naše židovská biblia je obdivuhodná. Nie sú v nej žiadne ohraničenia, nijaký druh nejakej cenzúry. Tóra je podľa našej tradície dielom Boha. Máme však iné druhy kníh v tretej časti biblie, ako napríklad knihu Žalmov či Jóba, a tie sú napísané človekom.

Odpoveď Jóbom

Jób bol človek, ktorý pretrpel veľa. Stratil doslova všetko. Ešte aj zdravie. Videl smrť svojich detí. Napriek tomu si uchoval svoju vieru. A žiadal si od Boha: Rád by som od Teba odpoveď. Príď a vysvetli mi svoj postup.

A čo urobil Boh? Stačí si prečítať kapitolu 38, v ktorej Jóbovi hovorí o tom, ako tvoril zem. A Jóba sa pýta: Kde si bol ty, keď som ju tvoril, keď som dával tvar kozmu a planétam. Ako si môžeš nárokovať, aby som ti ja vysvetľoval svoj postup a správanie!

A v závere knihy Boh odpovedá Jóbovi: Prosím, prines obetu na odstránenie hriechov, ktoré činia tvoji priatelia. Nik si nemôže nárokovať poznať moje cesty.

Filozof Martin Buber, ktorý analyzoval túto knihu, sa pýta, že ako je možné, že židia, ktorí prežili hrôzy Šoa, sa pokračujú modliť k takémuto Bohu? Deň čo deň ho pritom chvália a hovoria o ňom, že je dobrý, že jeho vernosť je večná! Rovnako jeho dobrota k ľudskému pokoleniu. Buber sa pýta, ako je možné, že židia toto dokážu vysloviť po Osvienčime?!

Buberova odpoveď je nasledovná: Jób zostal pokojný po tom, ako sa mu prihovoril Boh. Nedostal síce odpoveď, no spoznal, že Boh, s ktorým sa rozpráva, je mu blízky.

Buber hovorí o „zatmení“, ktoré Boh dopustil na židov, ktoré malo byť časťou ich trestu. A to zatmenie, keď sa počas vojny akoby skryl, nedokážeme pochopiť.

Veriť znamená niekedy nemať odpovede na veľké otázky našej existencie.

Viete, niektorí chasidskí rabíni hovoria, že pre niekoho, kto neverí, neexistujú odpovede. Pre toho kto verí, neexistujú zas otázky.“

Nebezpečný "koktail" náboženstva a politiky

Na Slovensko ste si prišli prevziať čestný doktorát. Je za ním váš príspevok k dialógu medzi náboženstvami. História však medzi náboženstvami zaznamenávala aj nevraživosť, odpor až nenávisť, ktorá neraz viedla až k zabíjaniu. Prečo ten paradox – ak napríklad pri monoteistických náboženstvách hovoríme o Bohu ako o zdroji samých pozitívnych skutočností - Boh ako pôvodca poriadku, či Boh láska – alebo biblické obrazy Boha v pozícii starostlivého otca, ľudí náboženstvo dokázalo rozhádať – a niekedy až k besneniu, na konci ktorého boli zverstvá?

„Pozrite, je rozdiel medzi židovským a kresťanským chápaním odpustenia. Pre nás židov, ak sa dopustíš nejakého zverstva, musíš byť súdený výrokom ľudského súdu za zverstvá, ktoré si urobil. To za prvé.

Sila božieho odpustenia, áno aj tá má miesto v židovských rabínskych prameňoch. Ale čo je odpustenie? Nemôžem odpustiť, že tu došlo k okolnostiam, výsledkom ktorých bolo šesť miliónov zavraždených židov. Neexistuje žid, ktorý by povedal, že toto sa dá odpustiť.

Našou povinnosťou je udržiavať pamäť, stáť blízko pri tých, ktorých sa zverstvá vojny dotkli, uznať ich a urobiť všetko pre to, aby sa nezopakovali v budúcnosti. A to nielen židom, ale nikomu z ľudí.

Nemecko zaujalo práve tento postoj. Jeho vláda pred mnohými rokmi vyslovila, že sú so židovským národom prepojení s drámou, v ktorej my sme boli vrahovia a židovský národ obeťou. Vydali sa cestou dlhého procesu, v ktorom sa priznajú chyby a jasne sa deklaruje, že sa to nemôže viac opakovať.

Dnes je jedným najlojálnejších krajín pre židov práve Nemecko. Môžete tam nájsť celú škálu inštitúcií, ktoré uchovávajú dokumenty z obdobia Šoa a učia o nich nové generácie. My to robíme tiež.

A teraz k prvej časti vašej otázky, v ktorej zaznieva to, že ako je možné, že sa náboženstvá so svojimi predpismi robiť dobro, byť milosrdní, v rôznych momentoch dejín ocitli až v agresívnych náboženských vojnách.

Odpoveďou je fakt, že náboženstvá sa miešajú s politikou a inými záujmami. Vzniká z toho veľmi nebezpečný koktejl, povedal by som.

Pri istej príležitosti som povedal pápežovi Františkovi: Vieš, kresťanstvo stratilo veľa zo svojej prvotnej čistoty. A to v momente, keď sa stalo náboženstvom impéria za čias rímskeho cisára Konštantína.“

Človek - veľmi osobitá bytosť

V ekonomicky vyspelých krajinách ako sú USA, Európa, Japonsko zaznamenávame odklon od tradičných prejavov náboženstva – obľubu nadobúdajú alternatívne formy. Náboženstvom sa stáva aj to, ako človek vyzerá, čo je… teda móda, stravovacie návyky. Aký je váš obraz Boha?

„O živote a o Bohu musíme začať hovoriť úplne jednoduchým spôsobom. Zároveň jasne a inteligentne. V prvom rade musím poukázať na to, že osobný život má zmysel. Ža naša existencia nie je nejakým kapricom, náhodou kdesi v zabudnutí prírody, ale že ide pri nej o neporovnateľne viac.

Musíme hovoriť o spirituálnom rozmere života, ktorý si zaslúži pozornosť človeka, ktorý si zaslúži hlbší vhľad.

Na začiatku nemôžu byť ceremónie, náboženské praktiky, ako sa to deje tak u nás židov, ako u kresťanov. Prvé miesto, ako to vnímam ja, patrí vedomiu spirituálneho. Že nie všetko je len zábava či sex. Všetko musí byť prepojené láskou.

Na mladých sa rád obraciam aj takto: Prosím vás, zahľadte sa do svojho vnútra a všimnite si, že ste veľmi osobité bytosti.

Zo Slovenska si odnesiete čestný doktorát. Keď budete hovoriť s pápežom Františkom, čo mu poviete o Slovensku? Akú krajinu ste tu našli?

„Nemôžem hovoriť o celej krajine, ale to čom som videl a zažil, našiel som tu veľmi dobrých ľudí, ktorí bojujú za to isté, čo on: za hodnoty a posolstvá, ktoré z nás urobia prínos pre budúcnosť ľudstva.“

Podcast pripravil Jaroslav Barborák.

Všetky naše podcasty nájdete na jednej stránke tu. Na odber všetkých nových dielov sa môžete prihlásiť cez iTunes, Google Podcasts alebo Spotify. Sledujte nás aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk alebo na Instagrame

Links

Chapters

Video

More from YouTube