Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Các thời kỳ lập đạo ở Trái đất
Episode 224th June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:05

Share Episode

Shownotes

02 Các thời kỳ lập đạo ở Trái đất

Trò hỏi:

Các thời kỳ lập đạo ở Trái đất như thế nào?

Thầy trả lời:

Các thời kỳ lập đạo ở Trái đất thì được chia làm ba thời kỳ:

- Thời kỳ thứ nhất: Lập đạo thì lúc này thời kỳ Trái đất vào ban đầu, cho nên là được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới sản xuất ra và có đầy đủ các loài. Đến khi mà Trái đất bị loài người đánh nhau tiêu diệt gần hết các loài sống ở trên Trái đất này, thì còn sót lại những người sống ở trong các hang đá, cho nên người ta gọi những con người này là con người đồ đá, và khi con người bắt đầu chuyển qua từ thời kỳ đồ đá sang thời kỳ đồ đồng, thì vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới sẽ chỉ định nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu để mà lập ra ba cái đạo dương, tức là ba đạo tu thật rõ ràng, để con người chung sống hòa thuận với nhau.

- Sang đến thời kỳ thứ hai lập đạo: Đây là thời kỳ mà con người sống hết tới thời kỳ đồ đồng, rồi chuyển qua thời kỳ văn minh.

- Đến thời kỳ văn minh sẽ là thời kỳ của đạo nhân quả, và đạo nhân quả này sẽ là do một vị Toàn năng toàn giác xin phép vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới lập ra. Đến thời kỳ thứ ba lập đạo, thì đây là thời kỳ mà loài người tranh giành đất đai và vật chất lập ra, gọi là đạo hơn thua và chém giết nhau.

Trò hỏi:

Xin cho biết vì sao phải tuân thủ theo quy trình từng thời kỳ lập đạo ạ?

Thầy trả lời:

Bởi vì đạo lập ra là có mục đích. Cho nên đạo lập ra phải thật đúng theo từng thời kỳ và theo quy trình thì đạo lập ra mới thích hợp được.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube