Artwork for podcast CBBA :: Homílie
Kam veje vietor? #10: Metamorfózy kameňa (Pavol Jurčo)
22nd January 2023 • CBBA :: Homílie • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 00:20:21

Share Episode

Shownotes

Biblická kniha proroka Daniela hovorí príbeh, v ktorom sa konkrétni ľudia vyrovnávajú s neustále sa meniacou kultúrou. Vyrovnávajú sa so svetom, ktorý je odlišný od toho, na ktorý boli zvyknutí. Bola to doba odbožšťovania. Doba, v ktorej sa mnohí necítili úplne "doma". Vo vybranej pasáži z tejto knihy vidíme nepríjemný zážitok pominuteľnosti ľudského úsilia. Je nám takáto skúsenosť vzdialená?

Snažíme sa budovať pracovnú kultúru na kvalitných hodnotách. Chceme ponúknuť deťom konzistentnú výchovu. Žiaľ, toto úsilie sa časom rozpadá. Čo nás učí skúsenosť pominuteľnosti? Kde v svete, kedy strácame takúto "pevnú pôdu" pod nohami tkvie naša nádej?

Biblické texty: Dan 2:31-45; Mk 12:10-11; Mt 16:18-19

Homília: Pavol Jurčo

Liturgia: Petr Kučera

Organ: Ivetka Novotná

Čítanie: Kristína Uhlíková

Modlitba: Pavol Jurčo

Follow

Links