Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Núi lửa phun trào thì trung ấm thân ở hỏa ngục có thoát ra được không
Episode 252nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:52

Share Episode

Shownotes

25 Núi lửa phun trào thì trung ấm thân ở hỏa ngục có thoát ra được không

Câu hỏi:

Khi núi lửa phun trào, đem lên mặt đất là khói dung nham nóng chảy nằm sâu trong lòng đất. Vậy khi đó các siêu vi khuẩn và các trung ấm thân thọ nghiệp nơi Hầm lửa có nhân đó mà thoát lên mặt đất hay không?

Trả lời:

Núi lửa phun trào đem lên mặt đất là theo ống xì hơi. Còn trung ấm thân thọ nghiệp siêu nhân quả nơi Hầm lửa lớn. Muốn thoát ra ngoài theo ống xì hơi, làm sao chui vào được. Khi nào tuổi thọ trái đất 10 tỷ năm vở ra, trung ấm thân mới thoát ra được.

Khi đó bị các vị Thần quản lý địa ngục thộp cổ liền, quăng vào địa ngục mới. Cũng cho xuống Hầm lửa lớn của trái đất mới tiếp. Cứ vậy tới khi nào hết siêu nghiệp nhân quả, mới ra thế giới vật chất được. Chỉ mang thân con vi trùng thôi.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27