Artwork for podcast CBBA :: Bohoslužby
Doplnenie apoštolského kruhu (Petr Raus)
16th May 2021 • CBBA :: Bohoslužby • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 00:57:06

Share Episode

Shownotes

V nedeľnej kázni nazrieme do zvláštneho medzičasu, do doby očakávania zásadnej zmeny. Kristovi učeníci nečakajú nečinne, nesedia so založenými rukami. Sledovanie ich príbehu nás privedie k premýšľaniu o rozsahu Božieho odpustenia, o nárokoch na Božieho vyslanca, o našom kňazstve a jeho všeobecnosti, o hľadaní Božej vôle, ale i o charaktere spolupráce človeka a Boha.

Biblické texty: Ž 69; Sk 1:15-26

Homília: Petr Raus

Liturgia: Petr Kučera

Organ: Iveta Novotná

Spev: Adam Markuš

Follow

Links