Artwork for podcast Töö Elu Ohutus podcast
Episood 6 - Pille Pärnjõe - Minu suurimaks motivaatoriks on areng
Episode 63rd January 2021 • Töö Elu Ohutus podcast • Kristi Jõeorg
00:00:00 00:37:06

Share Episode

Shownotes

Ma olen õnnelik inimene – mind on alati ümbritsenud toredad, hoolivad ja lihtsalt armsad kaasteelised!

Tööelu on mulle andud palju huvitavaid koostöövõimalusi erinevatest kultuurikeskkondadest kolleegidega – nii Euroopast kui ka Aasiast. Nendest aegadest võtsin kaasa teadmise, et hooliv ja kaasav suhtlemine on väärtus, mis loob võimalusi.

Hariduselt olen transpordiinsener ja selles valdkonnas olen töötanud erinevatel ametikohtadel: juhtinud liikluskorraldust ja olnud ohutusjuht ning riigiametis vastutanud ohutusjuhtimise süsteemide hindamise eest. Transpordisektorist võtsin kaasa kindla teadmise ja kogemuse, et positiivne töökeskkond loob turvatunnet ja toetab ohutuskultuuri väärtusi.

Olen veendunud, et töötajate kaasamine ja koostöö on kindel viis positiivse töökeskkonna loomisel ja hoidmisel. Kaasamise ja koostöö viisiks valisime ohutusintervjuu – avatud vestlus, mille käigus antakse hinnanguid ja tehakse ettepanekuid ning otsitakse lahendusi.

Täna töötan Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses auditijuhina ja vastutan koos heade kolleegidega selle eest, et riskijuhtimise kultuur ja –põhiväärtused oleksid kõikide tööprotsesside loomulik osa.

Mulle meeldib teha tööd kirega ja luua väärtusi, millesse ise usun. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus pakub mulle seda võimalust – olen loonud asutuse auditiuniversumi, koordineerinud ja toetanud siseaudiitorite tööd. Veel tegelen oma vastutusvaldkonna strateegia väljatöötamise ja elluviimisega.

Minu suurimaks motivaatoriks on areng, seetõttu hoian oma tegemiste loetelu alatiavatuna…. Oma emotsionaalset maailma hoian positiivsena kultuurielamusi nautides koos pere ja lähedastega. Kunstis ja kultuuris hindan samuti ausust ja kirge – muusikast eelistan klassikalist muusikat, aga kui lisaenergia vajadus on eriti suur, siis aitab alati Rammstein; maalikunstnikest on minu lemmikud Eduard Wiiralt ja Salvador Dali.

Olen veendunud, et õnnelikud ja rahul iseendaga saame olla kui panustame võrdväärselt oma intellektuaalsete-, emotsionaalsete- ja sotsiaalsete väärtuste arendamisesse ning hoidmisesse.

Follow

Links

Chapters

Video

More from YouTube