Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Làm cách nào trong tàng thức luôn nhớ về phật giới
Episode 4326th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:29

Share Episode

Shownotes

43 Làm cách nào trong tàng thức luôn nhớ về phật giới

Trò hỏi:

Trong các buổi giải đáp bác có nói phải cố gắng tập để giờ phút nào cũng muốn nào cũng muốn về Phật giới và điều này sẽ được lưu trong tàng thức của mình vậy bác có thể chỉ cho con biết làm thế nào để khi thân tứ đại của mình mất thì trong tàng thức của mình thì mình luôn nhớ đến việc trở về Phật giới không ạ?

Thầy trả lời:

+ Bài “Công thức đường về phật giới” lúc nào cũng thuộc lòng thì trong đầu con lúc nào cũng hằng rung động phát ra thì ông Thánh thấy con phát ra ổng sợ không đến lừa gạt con được. ( ví dụ như: xe lúc nào cũng chạy ga răng ty).

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

43 Làm cách nào trong tàng thức luôn nhớ về phật giới

Trò hỏi:

Trong các buổi giải đáp bác có nói phải cố gắng tập để giờ phút nào cũng muốn nào cũng muốn về Phật giới và điều này sẽ được lưu trong tàng thức của mình vậy bác có thể chỉ cho con biết làm thế nào để khi thân tứ đại của mình mất thì trong tàng thức của mình thì mình luôn nhớ đến việc trở về Phật giới không ạ?

Thầy trả lời:

+ Bài “Công thức đường về phật giới” lúc nào cũng thuộc lòng thì trong đầu con lúc nào cũng hằng rung động phát ra thì ông Thánh thấy con phát ra ổng sợ không đến lừa gạt con được. ( ví dụ như: xe lúc nào cũng chạy ga răng ty).

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam