Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Hồi hướng công đức sẽ mất công đức hay có thêm công đức
Episode 3116th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:17

Share Episode

Shownotes

31 Hồi hướng công đức sẽ mất công đức hay có thêm công đức

Trò hỏi:

Thưa, Con nghe nói là mình cứ nguyện hồi hướng công đức hay phước đức cho người khác, là mình không bị mất, mà còn được thêm công đức hay phước đức. Vậy người mà không biết là mình có hay là không, mà cứ nguyện hồi hướng cho người khác. Như vậy thì có bị mất số mình hồi hướng hay là mình không có nhưng cứ hồi hướng là mình được thêm?

Thầy trả lời:

Thưa chị! Người tu theo Đạo Phật, trí tuệ phải thật sáng suốt mới là người tu theo Đạo Phật. Người tu theo Đạo Phật, mà không có trí tuệ sáng suốt, thì nghe ai nói gì cũng tin.

Công đức là gì? Phước đức là sao? Mà nguyện hồi hướng cho người khác!

Người nào nói hồi hướng công đức hay phước đức cho người khác! Là người không biết chút gì về công đức hay phước đức. Lời nói này là của những người tưởng tượng, đừng có tin mà mình trở thành là người ngu đó.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

31 Hồi hướng công đức sẽ mất công đức hay có thêm công đức

Trò hỏi:

Thưa, Con nghe nói là mình cứ nguyện hồi hướng công đức hay phước đức cho người khác, là mình không bị mất, mà còn được thêm công đức hay phước đức. Vậy người mà không biết là mình có hay là không, mà cứ nguyện hồi hướng cho người khác. Như vậy thì có bị mất số mình hồi hướng hay là mình không có nhưng cứ hồi hướng là mình được thêm?

Thầy trả lời:

Thưa chị! Người tu theo Đạo Phật, trí tuệ phải thật sáng suốt mới là người tu theo Đạo Phật. Người tu theo Đạo Phật, mà không có trí tuệ sáng suốt, thì nghe ai nói gì cũng tin.

Công đức là gì? Phước đức là sao? Mà nguyện hồi hướng cho người khác!

Người nào nói hồi hướng công đức hay phước đức cho người khác! Là người không biết chút gì về công đức hay phước đức. Lời nói này là của những người tưởng tượng, đừng có tin mà mình trở thành là người ngu đó.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube