Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thầy Thích Chân Tính nói tu ở chùa 1 ngày có công đức bằng tu ở nhà 1 năm, có đúng không
Episode 173rd July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:36

Share Episode

Shownotes

17 Thầy Thích Chân Tính nói tu ở chùa 1 ngày có công đức bằng tu ở nhà 1 năm, có đúng không

Trò hỏi:

Con có xem trên mạng thấy chùa Hoằng Pháp đề tựa là: Khoá tu gieo duyên ngày 20/6/2022, thầy Thích Chân Tính nói: Tu xuất gia 1 ngày ở chùa công đức bằng 1 năm ở nhà tu, và cũng bắt mấy em học sinh cạo đầu, có em vừa cạo vừa khóc. Dạ! Như vậy, thầy Thích Chân Tính có làm đúng lời Phật dạy hay không?

Thầy trả lời:

Nói đúng ra người tu mình không có xen vô, mình không có xen vào. Còn giờ cái chuyện này đúng hay sai, thì kiếm Nhân dân hỏi. Tôi thấy Nhân dân nó bình luận cái này nhiều lắm, cái chùa Thiền tông Tân Diệu không có xen vô cái chuyện này, của mấy ông thầy đúng, sai không có xen vào.

Còn muốn đặt câu hỏi này, thì kiếm Nhân dân hỏi. Cái người hỏi này mình cũng là nhân dân, thì mình được quyền tìm hiểu. Còn cái chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời về cái gì? Trả lời về cái Thiền tông thôi, không có trả lời bên ngoài, thì cũng xin lỗi không trả lời được cái này.

Còn nếu mà muốn ấy, thì hỏi mấy cái ông Tiến sĩ Phật học đó, ông rành lắm. Tiến sĩ Phật học họ sẽ trả lời được cái này nè, còn ở đây cứ hỏi về Thiền tông đi, tôi nói hết cho nghe, nói trên trời, dưới đất cái gì tôi cũng nói được.

Nhưng mà cái chuyện mà đụng chạm tôi không nói, đụng chạm thì Nhà nước cho Nhân dân làm chủ đó, kiếm Nhân dân hỏi, nhờ mấy người này người ta trả lời cho.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

17 Thầy Thích Chân Tính nói tu ở chùa 1 ngày có công đức bằng tu ở nhà 1 năm, có đúng không

Trò hỏi:

/:

Thầy trả lời:

Nói đúng ra người tu mình không có xen vô, mình không có xen vào. Còn giờ cái chuyện này đúng hay sai, thì kiếm Nhân dân hỏi. Tôi thấy Nhân dân nó bình luận cái này nhiều lắm, cái chùa Thiền tông Tân Diệu không có xen vô cái chuyện này, của mấy ông thầy đúng, sai không có xen vào.

Còn muốn đặt câu hỏi này, thì kiếm Nhân dân hỏi. Cái người hỏi này mình cũng là nhân dân, thì mình được quyền tìm hiểu. Còn cái chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời về cái gì? Trả lời về cái Thiền tông thôi, không có trả lời bên ngoài, thì cũng xin lỗi không trả lời được cái này.

Còn nếu mà muốn ấy, thì hỏi mấy cái ông Tiến sĩ Phật học đó, ông rành lắm. Tiến sĩ Phật học họ sẽ trả lời được cái này nè, còn ở đây cứ hỏi về Thiền tông đi, tôi nói hết cho nghe, nói trên trời, dưới đất cái gì tôi cũng nói được.

Nhưng mà cái chuyện mà đụng chạm tôi không nói, đụng chạm thì Nhà nước cho Nhân dân làm chủ đó, kiếm Nhân dân hỏi, nhờ mấy người này người ta trả lời cho.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam