Artwork for podcast StroomOP, de Podcast
Hoe voorkomen we een jungle van instanties?
Episode 46th December 2021 • StroomOP, de Podcast • StroomOP, samen met BGJZ
00:00:00 00:35:29

Share Episode

Shownotes

Hoe voorkomen we een jungle van instanties? En hoe kunnen we het zó inrichten dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben?

Sandra Kortekaas is jeugdpsycholoog in een Ouder en Kind Team in Amsterdam. Daarnaast geeft ze als onafhankelijk gedragswetenschapper wel, of niet, instemmingsverklaringen af voor de jeugdzorgplus.

Niels ter Huurne is als kinder- en jeugdpsychiater in dienst bij een JeugdzorgPlus-aanbieder.

Hulpverleners van allerlei pluimage zien de voordelen van onderlinge afstemming en samenwerking, maar dat lijkt op te houden bij de gesloten jeugdzorg. De JeugdzorgPlus is bedoeld voor complexe kinderen en jongeren die een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Maar zijn alle spoedplaatsingen die daar plaatsvinden – driekwart van de binnenkomers – wel echt nodig?

Nee, zegt Sandra Kortekaas. Jongeren komen er vaak terecht omdat veel eerder in het traject niet de goede dingen zijn gedaan en niet de juiste mensen zijn betrokken. Nee, zegt ook Niels ter Huurne. Er wordt te weinig nagedacht over de doelmatigheid, de proportionaliteit en de effectiviteit van plaatsing.


Het voortraject moet dus veel beter, maar het natraject ook. Want kinderen die instromen in de jeugdzorgplus, zullen ook weer uitstromen. Sandra: ‘Een plaatsing in de JeugzorgPlus lijkt het moment waarop alles stopt. Terwijl er dan juist actie nodig is!’ Niels: ‘Breng die werelden bij elkaar. Dan kunnen we de expertise naar het kind brengen, in plaats van andersom.’ En dat is vaak het beste.


Wat kun je verwachten van deze 2e serie podcasts?

Ook in deze nieuwe serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zó organiseren dat zorgprofessionals geen hokjeshulp geven, maar samenwerken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een doolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen?

In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. De podcast wordt gepresenteerd door Malou van Hintum (wetenschapsjournalist).


Wat is StroomOP?

StroomOP. Podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door StroomOP samen met BGZJ (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd) in aanloop naar de StroomOPloop, het hybride congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren.


Meer informatie

Relevante websites voor meer informatie nalv deze podcast zijn:

www.bgzj.nl 

www.voordejeugd.nl 

www.denederlandseggz.nl

www.jeugdzorgnederland 

www.nji.nl 

www.kenniscentrum-kjp.nl 

www.kenniscentrumlvb.nl 

www.vobc.nl 

www.vgn.nl


Productie:

Aan deze podcast werkten mee:

Redactie: Anke Wammes

Host: Malou van Hintum

Opname & editing: Jochem Tames

Productie door LiveOnlineEvents (LOE.tv),

in opdracht van StroomOP en BGZJ