Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Đạo nào được phép lập, đạo nào không được phép lập
Episode 824th June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:47

Share Episode

Shownotes

08 Đạo nào được phép lập, đạo nào không được phép lập

Trò hỏi:

Xin cho biết Đạo nào được lập, Đạo nào không được lập, thưa Ban giải đáp?

Thầy trả lời:

Việc mà Đạo được lập ra, là được phép hay chỉ định của Vị chủ của Trái đất. 

Đạo mà không được lập ra, là tự ý lập, thì không được phép hay chỉ định của Vị chủ của Trái đất.

Trò hỏi:

Vậy Đạo không được lập mà cố tình lập, thì hậu quả như thế nào? 

Thầy trả lời:

Đối với Đạo không được lập ra nhưng mà anh cố tình lập, thì cũng không có bị hậu quả gì hết, chỉ là ít người đến tu mà thôi.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube