Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Ban thần thánh tiên làm gì để không bị loài cô hồn tác động
Episode 502nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:03

Share Episode

Shownotes

50 Ban thần thánh tiên làm gì để không bị loài cô hồn tác động

Câu hỏi:

Thưa, Ban Thần - Thánh - Tiên rất sợ loài cô hồn, vì loài này không tuân theo nhân quả. Vậy Ban Thần - Thánh - Tiên phải làm gì để không bị thập loại cô hồn tác động đến?

Trả lời:

Theo quy định của Ban Thần - Thánh - Tiên và tổ chức của loài ngạ quỷ như sau: Việc ai nấy làm, không ai xen vào việc của ai, nên Ban Thần - Thánh - Tiên phải nghiêm túc tuân thủ giao ước này. 

Hơn nữa việc tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức, không tạo thì thôi. Các vị Thánh và Tiên theo giúp tánh người, không nghe thì thôi. Muốn luân hồi đi đâu thì đi. 

Vì vậy, tánh người tạo nghiệp, muốn cho Thần không thực thi nhân quả, thì vào loài cô hồn sống, là không bị thực thi. Giống như ở trái đất này, ở nước nào tổ chức sống ngoài luật pháp, thì luật pháp không làm gì được họ, là vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

50 Ban thần thánh tiên làm gì để không bị loài cô hồn tác động

Câu hỏi:

Thưa, Ban Thần - Thánh - Tiên rất sợ loài cô hồn, vì loài này không tuân theo nhân quả. Vậy Ban Thần - Thánh - Tiên phải làm gì để không bị thập loại cô hồn tác động đến?

Trả lời:

Theo quy định của Ban Thần - Thánh - Tiên và tổ chức của loài ngạ quỷ như sau: Việc ai nấy làm, không ai xen vào việc của ai, nên Ban Thần - Thánh - Tiên phải nghiêm túc tuân thủ giao ước này.

Hơn nữa việc tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức, không tạo thì thôi. Các vị Thánh và Tiên theo giúp tánh người, không nghe thì thôi. Muốn luân hồi đi đâu thì đi.

Vì vậy, tánh người tạo nghiệp, muốn cho Thần không thực thi nhân quả, thì vào loài cô hồn sống, là không bị thực thi. Giống như ở trái đất này, ở nước nào tổ chức sống ngoài luật pháp, thì luật pháp không làm gì được họ, là vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam