Artwork for podcast Bagoly mondja
Márkanevek és fajtanevek kétnyelvű környezetben
Episode 711th May 2023 • Bagoly mondja • Forum Institute
00:00:00 00:35:15

Share Episode

Shownotes

Márka- és fajtanevekkel naponta találkozunk. És mivel ezek gyakran nem magyar megnevezések, a szlovákiai magyar nyelvhasználatban ezek sajátos pozíciót töltenek be. Erről és nyelvhasználatunk egyéb sajátosságairól Csanda Gábor beszélget Misad Katalin nyelvésszel.

Misad Katalin (1961) nyelvész, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanszékvezető docense, a Gramma Nyelvi Iroda munkatársa. Fő kutatási területe a magyar–szlovák kétnyelvűség, emellett kisebbségi oktatási és helyesírási kérdésekkel is foglalkozik.

Online is elérhető publikációi:

A csehszlovákiai és szlovákiai kisebbségek személynévhasználatának szabályozása 1918-tól napjainkig, különös tekintettel a magyar kisebbségre. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018, 2. sz., 49–60.

https://forumszemle.eu/2018/08/31/a-csehszlovakiai-es-szlovakiai-kisebbsegek-szemelynevhasznalatanak-szabalyozasa-1918-tol-napjainkig-kulonos-tekintettel-a-magyar-kisebbsegre/

The Use of Hungarian as a Minority Language in Municipal Offices in Southern Slovakia. Hungarian Studies, 2020, 1. sz., 133–146.

https://epa.oszk.hu/01400/01462/00060/pdf/EPA01462_hungarian_studies_2020_1_133-146.pdf

Chapters

Video

More from YouTube