Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tứ quý thiền tông là gì
Episode 3230th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:19

Share Episode

Shownotes

32 Tứ quý thiền tông là gì

Trò hỏi:

Tứ quý của Thiền tông là gì ạ?

Thầy trả lời:

Tứ quý Thiền tông là thân tứ đại. Nhờ thân tứ đại mới tạo ra được công đức nên Đức Phật cho thân tứ đại là tứ quý của Thiền tông.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

32 Tứ quý thiền tông là gì

Trò hỏi:

Tứ quý của Thiền tông là gì ạ?

Thầy trả lời:

Tứ quý Thiền tông là thân tứ đại. Nhờ thân tứ đại mới tạo ra được công đức nên Đức Phật cho thân tứ đại là tứ quý của Thiền tông.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam