Artwork for podcast Regelstaten
022 Hvorfor opstår regler? - Karsten Bo Larsen
Episode 225th October 2020 • Regelstaten • Jonas Herby
00:00:00 01:08:16

Share Episode

Shownotes

Siden 1989 er omfanget af statslige love og bekendtgørelser næsten tredoblet, så der I dag er godt 20 mio. statslige ord, der regulerer danskernes hverdag. Men det er jo langt fra alt. Slår man op på retsinformation, er der ca. 23.000 gældende forskrifter, hvoraf kun godt en tredjedel er love og bekendtgørelser. De resterende 2/3 dækker over alle mulige andre former for forskrifter, herunder særligt vejledninger, skrivelser og cirkulærer, som bl.a. har til formål at styre den offentlige sektor. Og hertil kommer 6-8.000 forordninger fra EU. 

Regler er der altså nok af, men hvorfor kommer de? Det skal vi snakke lidt om i dette afsnit af Regelstaten, hvor vi bl.a. skal høre om regler som ansvarsfralæggelse (når piccolinen hænger en seddel op i printerrummet, hvor der står ”Sig til, når der kun er en pakke papir tilbage”, er det en form for ansvarsfralæggelse) og skraldespandspolitik (når ”Der må gøres noget”, men man ikke har ”noget”, der virker, kan enhver idé, der ellers burde tilhøre skraldespanden, blive til en ny regel).  

Optagelsen er lavet 15. september 2020. 

Links

Chapters

Video

More from YouTube