Artwork for podcast ETV Podcast
Luyện khí công để tăng sức đề kháng cho cơ thể
1st September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:06:22

Share Episode

Shownotes

Luyện khí công đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể như trừ bệnh khỏe người, thư giãn tinh thần, rèn luyện tâm trí, điều tiết và kiểm soát cảm xúc của bản thân.