Artwork for podcast StroomOP, de Podcast
Hoe kunnen professionals beter samenwerken in crisissituaties?
Episode 620th December 2021 • StroomOP, de Podcast • StroomOP, samen met BGJZ
00:00:00 00:34:00

Share Episode

Shownotes

Hoe kunnen professionals beter samenwerken in crisissituaties?

Maartje Snelders is orthopedagoog en projectleider Veilige Start bij William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Jeroen Steenmeijer is kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur kinder en jeugd bij GGz Centraal.

Juist in crisissituaties is het belangrijk als hulpverleners elkaar goed en snel kunnen vinden, maar dat is zo eenvoudig nog niet. Dat begint al bij de definitie van een crisis, maar ook begrippen als risico’s, veiligheid en diagnostiek betekenen voor psychiaters als Jeroen Steenmeijer iets anders dan voor de jeugdbeschermers die Maartje Snelders coacht.

Wat ook niet helpt, is dat beide beroepsgroepen hun eigen verwachtingen hebben over elkaar, hun eigen perspectief op de kwestie, en ook hun eigen wettelijke kaders waarbinnen ze moeten werken. Zo krijgt een jeugdbeschermer bijvoorbeeld de juridische opdracht om binnen een bepaalde termijn behandeling te regelen, maar wat als er geen passende plek beschikbaar is, of er een aanbod nodig is dat niet bestaat?

Checken of je elkaar goed begrijpt is dan heel belangrijk, en ook: nooit vergeten dat je allebei het beste wilt voor de betreffende jongere. Jeroen: ‘Dat we het gesprek met elkaar voeren, is al vooruitgang.’ Maartje: ‘Ik zeg altijd: houding komt voor inhoud.’

Wat kun je verwachten van deze 2e serie podcasts?

Ook in deze nieuwe serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zó organiseren dat zorgprofessionals geen hokjeshulp geven, maar samenwerken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een doolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen?

In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. De podcast wordt gepresenteerd door Malou van Hintum (wetenschapsjournalist).

Wat is StroomOP?

StroomOP. Podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door StroomOP samen met BGZJ (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd) in aanloop naar de StroomOPloop, het hybride congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren.

Meer informatie

Relevante websites voor meer informatie nalv deze podcast zijn:

www.bgzj.nl 

www.voordejeugd.nl 

www.denederlandseggz.nl

www.jeugdzorgnederland 

www.nji.nl 

www.kenniscentrum-kjp.nl 

www.kenniscentrumlvb.nl 

www.vobc.nl 

www.vgn.nl


Productie:

Aan deze podcast werkten mee:

Redactie: Anke Wammes

Host: Malou van Hintum

Opname & editing: Jochem Tames

Productie door LiveOnlineEvents (LOE.tv),

in opdracht van StroomOP en BGZJ