Artwork for podcast ETV Podcast
Nhân ái – Hiếu đễ (P2): Đệ không tranh, huynh không giành
2nd November 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:12:20

Share Episode

Shownotes

Hứa Yến, Hứa Phổ khóc ngã xuống đất, nói: “Đệ may có Mông ca ca dạy bảo thành người, mới có được ngày hôm nay. Nào biết ca ca lại dụng tâm như vậy! Là đệ bất tài, không thể tự lực đạt đến trình độ cao, còn khiến huynh trưởng vất vả. Ngày hôm nay nếu như không phải huynh trưởng tự nói ra, thì bọn đệ đều là đang ở trong mê. Đức hạnh của huynh trưởng, xưa nay chưa từng có. Một chút gia tài này vốn là do huynh trưởng khắc khổ mà kiếm được, nên thuộc về huynh trưởng quản lý. Nay chúng đệ áo cơm đã no đủ, huynh trưởng không phải lo lắng nữa.”

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/nhan-ai-va-hieu-de-phan-3-de-khong-tranh-huynh-khong-danh_209466.html