Artwork for podcast Salong ModusA
Liese Recke om begrepet og konstruksjonen "medavhengighet"
Episode 33rd April 2022 • Salong ModusA • Mette Wahl
00:00:00 00:37:00

Share Episode

Shownotes

Samtalen tar utgangspunkt i Lieses artikkel "Medavhengighet som pårørende" publisert i Tidskrift for Norsk psykologforening, publisert 1. mars. https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/03/parorende-som-medafhaengige

Begrepet "medavhengighet" tilbyr ikke bare pårørende bestemte måter de kan forstå seg selv på, men gir også fagfolk et konsept som inneholder bestemte måter for hvordan man skal forstå en pårørende.

Medavhengighet er først og fremst en amerikansk konstruksjon, som oppstod under spesifikke kulturelle og historiske forhold på 80-tallet. Begrepet er hovedsakelig beskrevet og benyttet i selvhjelpslitteratur, men er også absorbert av TSB og norsk faglitteratur.