Loading Episode...
אודיובריין - פודקאסטים לעסקים - דנית בן דוד EPISODE 1, 3rd January 2021
יצירת פודקאסט עם שותף
00:00:00 00:27:37

יצירת פודקאסט עם שותף

יותר ויותר אנשים מקימים היום פודקאסט עם שותף, יש לזה יתרונות רבים, וכמעט ואין חסרונות!

בתקופה האחרונה יוצא לי ללוות לא מעט עסקים שמתחליטים להקים פודקאסט דווקא עם שותף, והחלטתי לחלוק אתכם את התובנות שצברתי.

בלייב דיברתי על הנושאים הבאים:

הפתיח של הפודקאסט - מדקה 0:00

הצגה עצמית ודברי פתיחה - מדקה 0:46

הצגת נושא הלייב ולמה בחרתי לדבר עליו - מדקה 2:58

יתרונות ליצירת פודקאסט עם שותף - מדקה 4:37

חסרונות ליצירת פודקאסט עם שותף - מדקה 8:23

טיפים לבחירת שותף לפודקאסט - מדקה 11:29

מקסום הפצה וחשיפה בעקבות יצירת פודקאסט משותף - מדקה 17:49

דוגמאות לפודקאסטים עם שותף - מדקה 22:32

סיכום הלייב ודברי סיום - מדקה 25:17

להקלטת הלייב + סיכום מלא בנקודות:

https://audiobrain.co.il/יצירת-פודקאסט-עם-שותף/

~~~~~

קישורים נוספים:

לכל הקלטות וסיכומי הלייבים:

https://audiobrain.co.il/category/הקלטות-וסיכומי-לייבים/

מדריכים חינמיים על עולם הפודקאסטים:

https://audiobrain.co.il/free-guides/

קורס מקיף להקמה, תחזוק והפצת פודקאסט

https://audiobrain.co.il/how-to-podcast-online-comprehensive-course/

ייעוץ וליווי אישי:

https://audiobrain.co.il/how-to-podcast-consulting-meeting/

~~~~~

הפודקאסטים שלי:

פודקאסט על עקבים- פודקאסט על יזמות ואימהות:

https://podcastonheels.co.il

מאחורי המיקרופון - מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראליים:

http://behindthemic.co.il