Loading Episode...
#ważne - Dominika Klimek EPISODE 10, 18th November 2020
Jak wygląda współczesne niewolnictwo?

Jak wygląda współczesne niewolnictwo?

Nie otrzymują pensji. Coraz bardziej się zadłużają. Nie mogą opuścić miejsca pracy ani kraju, do którego przyjechali, a gdzie spotkało ich nieszczęście. Skąd biorą się ofiary współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi? Jak duża jest skala problemu? O tym mówi Joanna Garnier z Fundacji La Strada.