Artwork for podcast 100% Expert Podcast
succesfactoren voor een kennisbank
Episode 846th June 2023 • 100% Expert Podcast • Linda Krijns, Sstroop Marketing
00:00:00 00:25:55

Share Episode

Shownotes

Zo draagt een kennisbank of kennisplatform bij aan je reputatie en expertstatus.

Met een kennisbank of een kennisplatform bied je een overtuigend visitekaartje van alle kennis die jij of je organisatie in huis heeft. Het gaat verder dan een ‘gewoon’ blog op je site en biedt extra voordelen.

Maar een representatief kennisbank of -platform bouw je niet zo maar. Hoe kun je dan beginnen? Waar moet je aan denken? Het vraagt een flinke investering van tijd en middelen, maar het vraagt vooral een visie en doordachte strategie voor de lange termijn. Hoe dat zit en hoe je dat voor jezelf kunt bepalen hoor je in deze aflevering van de 100% Expert Podcast.

Succesfactoren kennisbank

  1. Kiezen tussen een kennisbank of een kennisplatform. Wat is het verschil?
  2. Aan welke eisen moet een kennisbank of -platform voldoen?
  3. Je doelen vaststellen: waarmee dien je jouw belangen, waarmee dien je je doelgroep en hoe gaat dat samen?
  4. Inventarisatie van de benodigde content
  5. Werken in fasen
  6. Een variatie in content formats bieden

Timestamps:

[00:01:37] 3 voorbeelden van kennisplatforms

[00:07:12] Twee soorten: kennisbanken en kennisplatformen. Het verschil.

[00:09:07] Eisen aan een succesvol kennisplatform.

[00:11:24] Kiezen tussen een kennisbank of platform

[00:17:09] Inventariseer en plan voor een sterke kennisbank.

[00:18:37] Tips voor het opzetten van een kennisplatform

[00:23:34] Meerwaarde en voordelen kennisbank

Transcripts

Speaker:

Met een kennisbank of een kennisplatform heb je een overtuigend

Speaker:

visitekaartje in handen van alle kennis die jij of je organisatie in

Speaker:

huis heeft. En dat gaat verder dan een tussen aanhalingstekens

Speaker:

gewoon blog op je site. En het biedt ook veel extra voordelen.

Speaker:

Maar een representatieve kennisbank of een platform bouw je niet zomaar.

Speaker:

En hoe kun je dan beginnen? Waar moet je aan denken? Het vraagt

Speaker:

immers een flinke investering van tijd en middelen. Maar het vraagt vooral

Speaker:

een visie en een doordachte strategie voor de lange termijn. Dus Hoe

Speaker:

je daarmee kunt starten, hoor je in deze aflevering van de 100%

Speaker:

Expert podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstrateeg

Speaker:

help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar

Speaker:

en zichtbaar te maken.

Speaker:

Zoals ik in de intro al aangaf is een kennisbank of een kennisplatform

Speaker:

meer dan een blog op een website. Maar een blog kan er op zich

Speaker:

wel een belangrijk deel van uitmaken. Want bij een kennisbank denk

Speaker:

je aan een plek waar kennis gedeeld wordt en waar de doelgroep die kennis ook

Speaker:

kan komen halen. Dus dat is over het algemeen toch wel iets meer

Speaker:

dan alleen maar een blog. En een kennisplatform biedt weer meer

Speaker:

dan een kennisbank. Want dit is niet alleen een plek waar kennis gedeeld wordt en

Speaker:

waar mensen die dus kunnen komen halen, maar ook een plek waar mensen

Speaker:

die kennis kunnen komen brengen. En waar kennis met inbreng

Speaker:

van anderen kan groeien. En om je een idee te geven van

Speaker:

wat een kennisplatform allemaal in kan houden, wil ik je een paar

Speaker:

voorbeelden geven. En die kun je eventueel ook

Speaker:

online opzoeken, behalve het eerste voorbeeld, maar toch wil ik hem wel

Speaker:

even noemen, vanwege de scope die dat

Speaker:

platform had. En dat is een voorbeeld van Deloitte en dat

Speaker:

heette Deloitte Insights en dit platform viel me een paar jaar

Speaker:

geleden echt op omdat het zo groot was,

Speaker:

zo omvangrijk en ook eigenlijk zo imponerend.

Speaker:

Want dat platform bevatte inzichten, research, trends

Speaker:

rond verschillende content clusters en dat waren best

Speaker:

grote en brede clusters, namelijk strategie,

Speaker:

economie en maatschappij, organisatie, mensen en

Speaker:

technologie. Allemaal onderwerpen die van belang

Speaker:

zijn voor de klantendoelgroep van Deloitte natuurlijk, maar met

Speaker:

die vijf onderwerpen had het platform, heeft het platform,

Speaker:

wel een enorme scoop. Want ze bedienden

Speaker:

met het platform ook nog eens een keer bedrijven in zes verschillende branches

Speaker:

en dat allemaal onder het motto where id's prosper

Speaker:

en behalve dat online platform waar heel veel kennis gedeeld kon

Speaker:

worden maar waar ook mensen kennis konden inbrengen, was er ook nog eens een keer

Speaker:

een magazine en deed men ook heel veel op social media.

Speaker:

En zoals je al raadt, ging dat om een enorme groot team

Speaker:

wat daarvoor aan het werk was. Ze hadden maar liefst 15

Speaker:

redenkeuren en daarnaast ook nog een aantal productiemedewerkers

Speaker:

in dienst. En voor je schrikt en denkt oeps dat is dus niks voor mij

Speaker:

of voor mijn organisatie, wacht nog eventjes. Want

Speaker:

er is gelukkig nog wel meer mogelijk. En ik

Speaker:

sprak net in de verleden tijd, want als je het platform nu opzoekt

Speaker:

dan zie je ook dat het veel meer onderdeel geworden is van de Deloitte

Speaker:

website. Dat is op zich nog niet zo gek, want wat ik net al aangaf

Speaker:

is dat het platform echt heel groot en omvangrijk was.

Speaker:

Dus Toen ik dat zag vroeg ik me ook al af hoe de business case

Speaker:

eruit zag. Want met zo'n enorme investering in tijd en

Speaker:

geld en menskracht wil je ook weten als organisatie,

Speaker:

afzender, wat je er precies uit haalt.

Speaker:

En dat is niet alleen soms lastig om vast te stellen, maar bij

Speaker:

zo'n enorme investering is het ook heel lastig

Speaker:

om aan alle verwachtingen te voldoen. Dus ik kan

Speaker:

me goed voorstellen dat dit platform toch wel is afgeschaald,

Speaker:

in elk geval het oogt heel erg afgeschaald. En

Speaker:

dus voordat je je laat afschrikken, ik vond het een heel mooi voorbeeld omdat

Speaker:

het omdat het laat zien dat je het ook op zich een aantal jaren best

Speaker:

vol kunt houden om zo'n kennisplatform te bieden wat zo

Speaker:

breed is. Maar tegelijkertijd wil ik je eigenlijk laten zien

Speaker:

dat er ook andere opties zijn die beter haalbaar

Speaker:

zijn en die ook voor allerlei

Speaker:

organisaties en ook voor zelfstandige kennis professionals of

Speaker:

mensen die met een klein team werken haalbaar zijn.

Speaker:

En het tweede voorbeeld wat ik wil noemen is wat kleiner en wat specifieker

Speaker:

en dat is de natuurwijzer van Naturalis. En dat is op zich wel

Speaker:

meer een kennisbank dan een kennisplatform omdat er eigenlijk

Speaker:

alleen kennis gedeeld wordt. Het is niet zo dat het een platform is

Speaker:

waar ook kennis groeit, waar vernieuwing ontstaat. Dus je kunt er als

Speaker:

gebruiker alleen halen en niet brengen. Maar met die

Speaker:

natuurwijzer heeft Naturalis een kennisbank gemaakt voor

Speaker:

leerlingen en scholieren die informatie zoeken voor een

Speaker:

spreekbeurt of een werkstuk. En omdat ze hun doelgroep zo duidelijk

Speaker:

afgebakend hebben, kunnen ze die kennisbank ook goed afbakenen.

Speaker:

Want er is wel een veelheid aan onderwerpen, maar die worden heel

Speaker:

duidelijk aangegeven, zodat je heel makkelijk je weg kunt vinden. Echt van

Speaker:

IJstijd tot schimmels en van natuur in Nederland tot de evolutie

Speaker:

van de mens. Hoe dieren elkaar verleiden

Speaker:

tot de oceanen en de aarde en zo zijn er nog veel meer

Speaker:

onderwerpen. En het mooie is dat ze die op de startpagina met

Speaker:

hele grote visuals onder de aandacht brengen, waardoor je meteen weet, oh

Speaker:

dit is het. Het zijn ook echt aansprekende

Speaker:

mooie natuurvisuals. En dan klik je door en dan kom je op

Speaker:

een specifiek onderwerp en krijg je allerlei uitgebreide informatie.

Speaker:

En dat past heel erg goed bij de doelgroep, de visuele manier van

Speaker:

brengen. En tegelijkertijd denk ik ook, ja dat past bij iedereen, want

Speaker:

we zijn momenteel allemaal heel erg visueel ingesteld.

Speaker:

Dus ik vind de kennisbank van Naturalis, die

Speaker:

natuurwijze kennisbank, echt een heel mooi voorbeeld van hoe je het

Speaker:

zou kunnen organiseren. Dus als je inspiratie zoekt, dan zou ik daar

Speaker:

zeker eventjes gaan kijken. Een ander voorbeeld wat je

Speaker:

misschien wel kent, omdat deze podcast over marketing en content

Speaker:

marketing gaat. Maar een ander voorbeeld daarvan is

Speaker:

Frankwatching, een hele bekende website. En je kunt het als een

Speaker:

website beschouwen. Maar Frankwatching is wat mij

Speaker:

betreft een van de grootste, zo niet het grootste, kennisplatform

Speaker:

over marketing in Nederland. Met een blog waar iedereen

Speaker:

aan kan bijdragen, tenminste als je de juiste expertise hebt. Maar er

Speaker:

zit nog meer in, zoals een kennisbank waar ze

Speaker:

gratis webinars en white papers aanbieden, een academy

Speaker:

waar betaalde cursussen en trainingen te vinden zijn en

Speaker:

bovendien ook nog allerlei events op locatie en online.

Speaker:

En hier wordt dus heel veel kennis gebracht, maar

Speaker:

experts kunnen daar ook kennis aanrijken

Speaker:

door bijvoorbeeld een extra blog in te dienen of door een white paper in

Speaker:

te dienen of door een suggestie te geven voor een webinar of

Speaker:

een cursus of een training. Dus hier wordt kennis

Speaker:

gedeeld Maar omdat ze ook een platform bieden aan

Speaker:

allerlei externe experts, zie je dat er ook nieuwe

Speaker:

initiatieven kunnen groeien en dat er ook sprake is van innovatie.

Speaker:

En dan voel je misschien al een beetje aankomen. In de praktijk zie

Speaker:

ik dat er twee soorten kennisplatformen zijn. De

Speaker:

kennisbank dus, die zich vooral richt op het aanbieden van

Speaker:

kenniscontent in allerlei vormen en maten en die kennis

Speaker:

wordt dan geconsumeerd door de doelgroep van de afzender,

Speaker:

waarna die doelgroep de afzender als het goed is ook gaat beschouwen als

Speaker:

een expert. Maar hier kunnen mensen dus kennis halen. En

Speaker:

daarnaast het kennis platform dat een stap verder gaat en

Speaker:

gericht voorziet in het laten groeien en vernieuwen van kennis.

Speaker:

En dat laatste, dat brengen van vernieuwing,

Speaker:

is echt noodzakelijk om als je uiteindelijk als kennisleider of tooglieden

Speaker:

gezien wil worden. Dus als dat het doel is, is het goed om

Speaker:

daarin te voorzien met je platform en dat betekent dat je daar ook een

Speaker:

optie in moet brengen zodat mensen daar kennis kunnen brengen,

Speaker:

dat het interactief is, maar ook dat mensen daar kunnen netwerken.

Speaker:

Want juist in het samensmelten van verschillende experts,

Speaker:

expertise's ontstaan vaak nieuwe initiatieven,

Speaker:

ontstaat groei van kennis en vernieuwing. Dus als je

Speaker:

overweegt om een kennisbank op te starten of om een stap

Speaker:

verder te gaan om een kennisplatform op te starten, dan

Speaker:

moet je denken aan de volgende ingrediënten. De eerste ingrediënt

Speaker:

is specifieke kennis en hulpmiddelen. De content waarin

Speaker:

je die kennis deelt en dat is in feite de kennisbank. En

Speaker:

de tweede en derde ingrediënt is dan interactie.

Speaker:

Mensen kunnen bijvoorbeeld met de afzenders van die kennis in gesprek of in

Speaker:

discussie. En de derde is dan de netwerkfunctie.

Speaker:

Mensen kunnen met elkaar van gedachten wisselen en nieuwe initiatieven

Speaker:

ontplooien zodat de kennis groeit. En dat hoeft niet met

Speaker:

iedereen te zijn die het platform komt te gebruiken,

Speaker:

maar dat moet in elk geval wel een aanzienlijk deel van die groep gebruikers

Speaker:

zijn. En waar dat kennisplatform dus verder gaat dan die kennisbank,

Speaker:

ik zei het net eigenlijk al, draait het ook om een gemeenschappelijk belang.

Speaker:

Gebruikers willen samen bepaalde kennis verder brengen of deze ontsluiten

Speaker:

voor anderen. En dat betekent dus dat een kennisplatform

Speaker:

meer is dan alleen maar een visitekaartje van jouw kennis,

Speaker:

maar ook een facilitator is. En wel met jou of

Speaker:

jouw organisatie als afzender en als drijvende kracht, waardoor de waarde

Speaker:

van het kennisplatform uiteindelijk met jou geassocieerd wordt en

Speaker:

aan jou wordt toegekend. En als je bedenkt wat

Speaker:

ik net zei over Naturalis en de natuurwijzer en hoe mooi ze dat

Speaker:

visueel in beeld gebracht hebben, dan brengt me dat op een extra

Speaker:

eis. Want bij het verkennen van kennisplatformen voor

Speaker:

deze podcast viel me op dat bij aardig wat platformen

Speaker:

het aan één ding schorten en dat is dat er geen duidelijke

Speaker:

route door de kennis heen was. Dan was er bijvoorbeeld wel heel veel kennis bij

Speaker:

elkaar gezet en waren er ook nog extra opties toegevoegd

Speaker:

waarmee mensen met elkaar in contact konden komen. Maar moest je als bezoeker

Speaker:

of gebruiker wel zelf maar zien dat je je weg vindt.

Speaker:

En dat is zo jammer, want een echt succesvol

Speaker:

kennisplatform wijst de weg en geeft de gebruiker ook

Speaker:

een routekaart, zodat iedereen goed kan vinden wat hij zoekt,

Speaker:

en zijn eigen kennis kan laten groeien. Dat betekent dat

Speaker:

je naast die ingrediëntennet, dus die

Speaker:

kennis, de interactiemogelijkheid en de netwerkfunctie,

Speaker:

ook een didactisch aspect niet uit het oog moet

Speaker:

verliezen. En Naturalis heeft

Speaker:

mensen al geholpen om de weg te vinden en als je dan binnen één

Speaker:

onderwerp bent dan is het eigenlijk wel een afgebakend geheel. Dus

Speaker:

zij hoeven ook niet mensen van het ene stuk kennis naar het

Speaker:

volgende stuk kennis te wijzen. Want ben je geïnteresseerd

Speaker:

in de ijstijd, dan ben je waarschijnlijk niet geïnteresseerd in hoe

Speaker:

dieren elkaar kunnen verleiden en elkaar het hoofd kunnen maken. Dus dat zijn

Speaker:

afgebakende stukken. Maar vaak heb je met een kennisbank of een

Speaker:

kennisplatform, heb jij jouw vakgebied of een bepaald deel van je vakgebied

Speaker:

als onderwerp. En dan wil je wel dat mensen echt goed hun

Speaker:

weg kunnen vinden. Dus daar kun je een

Speaker:

visuele vormgeving en navigatie bij gebruiken,

Speaker:

maar je kunt het ook explicieter maken

Speaker:

door mensen nadrukkelijk de weg te wijzen met bijvoorbeeld

Speaker:

een route suggestie van hé je hebt net dit gekeken of

Speaker:

gelezen en nu zou je daar of daarna kunnen doen want dat is

Speaker:

een follow-up of een uitbreiding van de kennis of het is een

Speaker:

gerelateerd onderwerp dat vraagt nog best wel veel

Speaker:

nadenken maar ook een extra element wat je

Speaker:

moet inbouwen in een platform. Vind je dat nou te veel

Speaker:

gedoe, te veel moeite of voorziet de techniek

Speaker:

niet waar je voor gekozen hebt, dan kun je ook heel goed kijken hoe

Speaker:

je de navigatie zo goed mogelijk kunt organiseren en of je

Speaker:

bijvoorbeeld ook gebruik maakt van filters en tags, zodat je mensen in ieder

Speaker:

geval faciliteert om hun weg te vinden. Dat zijn

Speaker:

een aantal basiskeuzes. Dus je kunt in feite kiezen voor een

Speaker:

content-kennisbank, waarin je kennis deelt en ontsluit, of

Speaker:

je kunt ervoor kiezen om een stap verder te gaan en te kiezen voor een

Speaker:

content-kennis-platform waarbij je ook plek biedt aan het

Speaker:

laten groeien van nieuwe kennis en een plek biedt aan interactie en

Speaker:

netwerkmogelijkheden. Waar je dan voor kiest hangt sterk

Speaker:

af van je doelen en van de doelgroep die je hebt. Sommige doelgroepen

Speaker:

hebben geen baat of belang bij het laten groeien van kennis en willen vooral een

Speaker:

plek hebben waar ze relevante kennis kunnen komen halen.

Speaker:

Andere doelgroepen willen dat juist wel. Wat ook kan, en dat zie je

Speaker:

bij B2B beslissers wel veel, is dat men in eerste

Speaker:

instantie vooral komt halen, maar dat ze er wel degelijk belang aan

Speaker:

hechten dat er ook nieuwe kennis tot stand komt. Dus zij waarderen het als ze

Speaker:

zien van hé hier wordt ook gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. Dus

Speaker:

ja, de keuzes in content hangen ook heel erg af van je doelen en van

Speaker:

je doelgroep. Dus de keuzes die je maakt, of je gaat voor een

Speaker:

content kennisbank of dat je gaat voor een content kennisplatform,

Speaker:

hangt heel erg af van de doelgroep, maar ook van je eigen doelstellingen.

Speaker:

En stel als je bedenkt dat een kennisbank of een kennisplatform

Speaker:

echt wel een optie zou kunnen zijn voor jouw organisatie, of voor jou als

Speaker:

professional, dan raad ik je aan om daarvoor echt een

Speaker:

plan van aanpak te maken. En dat kan summeer zijn als je in je eentje

Speaker:

bent met een klein team, en het kan wat uitgebreider. Maar met zo'n plan

Speaker:

van aanpak begint bij het benoemen van de doelen die het kennisplatform of die

Speaker:

kennisbank voor jou heeft. En dat draait eigenlijk om twee vragen.

Speaker:

Dus je kunt het ook redelijk summier doen. De eerste is wat

Speaker:

moet het platform voor jou doen? Maak dat expliciet. En de tweede

Speaker:

is, wat moet het platform voor de gebruiker doen? En als je die twee vragen

Speaker:

in je hoofd houdt, dan kom je al heel snel tot een duidelijke

Speaker:

richting en uiteindelijk ook tot een strategie. Want wat

Speaker:

moet een kennisbank of een kennisplatform voor jou doen? Nou, ik

Speaker:

noem het voorbeelden. Je kunt het gebruiken om je autoriteit te

Speaker:

bevestigen, om bezoekers te trekken en je bekendheid te

Speaker:

vergroten, om kwalitatieve leads te realiseren,

Speaker:

om een community te creëren. Bedenk dan welke rol

Speaker:

die community voor jou moet vervullen. Als je zegt ik wil een community, dat is

Speaker:

voor mij van belang. Je kunt hem inzetten om samenwerking te

Speaker:

realiseren met anderen, met andere experts. Je kunt hem ook

Speaker:

inzetten als een middel om inzicht te krijgen, bijvoorbeeld door de

Speaker:

gebruikersdata, omdat je monitoort waar de meeste

Speaker:

belangstelling naar uitgaat. En met die inzichten zou je je

Speaker:

aanbod kunnen fine-tunen of kunnen uitbreiden. En die

Speaker:

tweede vraag is natuurlijk ook superbelangrijk. Wat moet het

Speaker:

kennisbank of een kennisplatform voor je doelgroep doen want

Speaker:

als je dat doel niet dient dan zul je nooit het resultaat boeken

Speaker:

dat je naastreeft moet het een betrouwbare plek

Speaker:

zijn waar ze kennis kunnen halen moeten ze daar steun of kennis

Speaker:

vinden binnen een community, moeten ze daar extra

Speaker:

vragen kunnen stellen als ze bijvoorbeeld niet helemaal kunnen vinden wat ze zoeken

Speaker:

of als ze echt de verdieping opzoeken. B2B zie je

Speaker:

dat nogal. Men zoekt de verdieping, men zoekt antwoorden voor de eigen

Speaker:

situatie en daar zou je ook op in kunnen spelen. Dus het is

Speaker:

ook heel erg belangrijk om te bedenken van wat zoekt

Speaker:

die doelgroep, wat zoekt die gebruiker van je platform en als ze

Speaker:

dan een plek zoeken om kennis te vinden, Wil je

Speaker:

dan brede kennis of wil je dan verdieping bieden? Dus

Speaker:

daar zijn allerlei mogelijkheden in. En daarna, als

Speaker:

je de doelen voor jezelf en voor de doelgroep in

Speaker:

kaart hebt gebracht, is het echt zaak om te bepalen op welke

Speaker:

manier je zowel de doelen voor jou als de doelen

Speaker:

voor je doelgroep kunt realiseren. Met welke content

Speaker:

kun je dat doen en met welke functionaliteiten

Speaker:

kan dit je gaan lukken. En zeker als het je ook om interactie en

Speaker:

netwerkfunctie gaat, zijn die aanvullende functionaliteiten heel

Speaker:

belangrijk. En die kun je vanaf het begin realiseren, maar je kunt ze

Speaker:

ook op een wat later moment gaan toevoegen. Maar waar het om gaat, is dat

Speaker:

je je al voordat je begint, bedenkt of je die functionaliteiten

Speaker:

nodig hebt en hoe je dat nu of later technisch kunt organiseren.

Speaker:

Want vaak maak je in het begin allerlei keuzes voor een type

Speaker:

platform, een type software en dan wil je wel dat het

Speaker:

ook voor de lange termijn echt voldoende is zodat je

Speaker:

niet tussentijds hoeft te switchen. Want dat veroorzaakt heel

Speaker:

veel hoofdpijn en over het algemeen ook financiële pijn. Als je de

Speaker:

doelen voor oog hebt, dan zou je verder kunnen

Speaker:

gaan met een content-inventarisatie. En misschien besluit

Speaker:

je om het bij een kennisbank te houden en misschien wil je die verder uitbreiden

Speaker:

tot een kennisplatform, maar voor welke optie je ook

Speaker:

kiest, content wil er deel van uitmaken. En dat

Speaker:

vraagt om een inventarisatie en die is nodig om de

Speaker:

kennisbank goed te laten functioneren, om hem representatief

Speaker:

te laten zijn voor jou, expertise en om de belangen van je

Speaker:

doelgroep echt te dienen. Dus maak voor die contentinventarisatie,

Speaker:

welke content, welke onderwerpen, sub-onderwerpen,

Speaker:

sub-sub-onderwerpen wil ik hebben, hoe zijn die met

Speaker:

elkaar in verband? Maak een inventarisatie

Speaker:

en zorg dat je daar een langetermijn plan voor maakt.

Speaker:

En vaak is het dan handig om met een, ja in Amerika noemen ze dat

Speaker:

een minimum viable product, dus een product wat met zo

Speaker:

weinig mogelijk toetjes en bellen al levensvatbaar is en doet wat het moet

Speaker:

doen, om dat samen te stellen. Dus de

Speaker:

basis van je kennisbank of van je kennisplatform die al heel

Speaker:

veel kwaliteit kan bieden, zodat die doelgroep daar al een heel

Speaker:

positief gevoel aan overhoudt. En als je het

Speaker:

dan hebt van begin met een klein, niet al te

Speaker:

omvangrijk iets, dan brengt me dat op. Mijn

Speaker:

volgende advies en dat is om te werken in fase. Want het is

Speaker:

echt altijd zo slim om klein te beginnen, zeker als je

Speaker:

organisatie klein is of als je beperkte middelen hebt, of als je

Speaker:

eerst het nut en de voordelen van een kennisplatform intern moet aantonen

Speaker:

aan interne stakeholders. En door te starten met een kern van je

Speaker:

kennisbank, behoud je het overzicht en staat er vanaf het begin

Speaker:

af aan al een product dat waarde biedt. Dus omschrijf daarom

Speaker:

altijd eerst wat er in die kern moet zitten en beschrijf vervolgens welk

Speaker:

inhoud je in welke fase gaat toevoegen. En op die manier

Speaker:

is een kennisbank en ook een kennisplatform echt ook haalbaar

Speaker:

als je zelfstandig bent, als je in je eentje opereert als kennisprofessional

Speaker:

of als je met een klein team bent. Een ander

Speaker:

belangrijk aspect bij die opstartfase is dat je de stakeholders goed

Speaker:

in kaart brengt en dat je zorgt dat je exact weet natuurlijk

Speaker:

wat die doelgroep wel nodig heeft dat heb net al verteld maar dat kun je

Speaker:

doen door verkennende gesprekken te voeren of door korte vragen of

Speaker:

vragenlijsten op je website op te nemen of in je e-mail

Speaker:

of op social media. Maar breng ook in

Speaker:

kaart wie je intern wil betrekken en wat zij willen,

Speaker:

want een echt goede kennisbank, maar zeker een kennisplatform,

Speaker:

drijft op de kennis en inzet van meerdere mensen. Dus

Speaker:

betrek interne stakeholders die je ook

Speaker:

graag straks bij de uitvoering zou willen hebben

Speaker:

zodat ze daarbij kunnen helpen. Betrek hen bij de opzet en bij de

Speaker:

invulling van de fase want daarmee zorg je dat ze optimaal

Speaker:

gemotiveerd zijn en blijven. En het derde element wat

Speaker:

je idealiter doet in het begin is vastleggen,

Speaker:

bedenken hoe je de lange termijn borgt. Zorg dat je voor

Speaker:

langere tijd de ruimte en middelen krijgt, of dat je die aan jezelf

Speaker:

geeft als je zelfstandig bent. Want het duurt vaak

Speaker:

best lang voordat de echte resultaten komen. Dus je

Speaker:

hebt een lange adem nodig en zorg daarom voor korte en lange

Speaker:

termijn doelen en meet ze zodat je kunt

Speaker:

bijsturen op basis van KPIs en kunt monitoren,

Speaker:

maar ook zodat je kunt rapporteren als aan eventuele

Speaker:

andere beslissers in je organisatie. Als je dan

Speaker:

die contentinventarisatie hebt gemaakt en je hebt je vooronderzoek gedaan, je

Speaker:

hebt de juiste mensen intern en externe bij betrokken, dan kun je

Speaker:

naar iets anders kijken en dat is dat je naar de

Speaker:

formats gaat kijken waarin je de kennis en de content gaat

Speaker:

aanbieden. Want soms zie je dat kennisbanken

Speaker:

eigenlijk gewoon een soort thema website zijn. En

Speaker:

dat is niet per se erg, maar soms is het wel zonde.

Speaker:

Want bij dit soort thematische websites zie ik nog wel eens

Speaker:

een paar dingen waarvan ik denk, oh jammer, gemiste kans.

Speaker:

Bijvoorbeeld omdat ik zie dat de bezoeker niet begeleid wordt en dan is

Speaker:

er geen routekaart of geen didactisch traject naar kennisgroei en dan

Speaker:

haalt die bezoeker er dus minder uit en zal er ook minder waardering zijn.

Speaker:

Maar soms zie je ook dat er een te sterke aanwezigheid van het

Speaker:

commerciële aanbod is. En soms zie je ook dat

Speaker:

er maar één contentformat is. En dat is echt een valkuil als

Speaker:

het een thema website is, want dan staat die vol met artikelen.

Speaker:

En dat is jammer, want dat maakt je kennisbank heel eenzijdig als je

Speaker:

alleen maar met artikelen werkt en je voorziet dan ook niet echt in de

Speaker:

verschillende leerstijlen en de verschillende manieren van kennis consumeren

Speaker:

die verschillende mensen hebben. Dus het kan echt

Speaker:

beter en anders als je meerdere formats

Speaker:

voor je content selecteert. En heb je meerdere

Speaker:

formats, dan kun je ook lekker afwisselen. En door af

Speaker:

te wisselen, bied je over het algemeen een betere beleving, en speel je dus ook

Speaker:

veel beter in op die verschillende manieren van content of kennis consumeren.

Speaker:

Dus ga je aan de slag met een kennisbank, denk dan niet alleen aan artikelen

Speaker:

of video's die liggen voor de hand, maar denk dan ook aan

Speaker:

dingen als infographics, case studies, je kun je ook op

Speaker:

heel veel leuke manieren brengen, white papers, korte of

Speaker:

wat langere webinars, Q&A's, dat

Speaker:

kan een tekstformat zijn, dat kan een videoformat zijn, maar dat kunnen

Speaker:

ook live vragenuurtjes zijn. En je kunt ook denken aan cursussen,

Speaker:

aan e-books, aan stapplannen en checklists. En die kun je

Speaker:

soms ook heel visueel maken. Dus er zijn echt

Speaker:

heel veel mogelijkheden en het is super zonde als

Speaker:

ik zie dat een platform zich eigenlijk maar tot een formaat

Speaker:

beperkt en dan ja vaak zijn dat artikelen en soms zitten dan af en toe

Speaker:

is een video bij maar dat is echt een gemiste kans. Dus

Speaker:

al met al betekent het opstarten van een kennisbank

Speaker:

of een kennisplatform wel een flinke inspanning, maar vooral

Speaker:

ook het nodige denkwerk aan het begin. En ben je zelfstandig of

Speaker:

met een klein team, hou dan de scope van je kennisbank, zeker in het

Speaker:

begin, beperkt en heel specifiek. Dus pak een

Speaker:

small onderwerp, zou ik zeggen, en werk in fase. Waarbij je

Speaker:

die fase vooraf al uitdenkt. Hang jezelf niet op aan, dan moet dit

Speaker:

af zijn, dan moet dat af zijn. Het is fijn om projectmatig te werken maar

Speaker:

het kan soms ook als een strop om je keel voelen als je maar in

Speaker:

je eentje bent of maar beperkt ondersteuning hebt dus probeer

Speaker:

wel in fase te werken maar probeer er niet te veel een

Speaker:

kurslijf van te maken wat wat heel beklemmend kan worden.

Speaker:

En werk je in een grotere organisatie dan zou ik echt beginnen met een

Speaker:

business case. Zorg dat je weet hoe de vereiste inspanningen zich

Speaker:

te verhouden tot de opbrengsten. En die opbrengsten hoeven niet per se

Speaker:

financieel te zijn, maar je kan ook heel goed een groei in reputatie

Speaker:

of in expert status of autoriteit zijn. Net ook weer wat

Speaker:

je doel in het begin was. Dus het kan ook een groeiende community

Speaker:

zijn waar je een belangrijke aanjager en drijvende kracht in

Speaker:

bent. Maar als je je doelgroep echt goed bedient met

Speaker:

een misschien een hele kleine kennisbank of misschien wel

Speaker:

met een uitgebreide kennisplatform en als je zorgt dat die kennisbank

Speaker:

of de platform goed vindbaar is dan gaat het je zeker weten

Speaker:

resultaat opleveren. Ook omdat een heleboel andere

Speaker:

organisaties, je concurrenten, andere experts er niet over nadenken

Speaker:

om dit ook te doen, laat staan over de manieren waarop zij dit zouden kunnen

Speaker:

realiseren. Kan je echt nog een voorsprong opleveren?

Speaker:

Want ook een kleine kennisbank of een klein kennisplatform

Speaker:

kan heel goed je reputatie laten groeien, zorgen

Speaker:

voor vernieuwing en kennisgroei, zorgen voor community

Speaker:

gevoel of allerlei interessante samenwerkingen, kan zorgen voor

Speaker:

leads van hoge kwaliteit en het kan je extra veel inzicht

Speaker:

bieden in je doelgroep. Dus ik hoop dat ik je hiermee een

Speaker:

beetje enthousiast gemaakt heb en je hebt laten zien hoe je zou kunnen

Speaker:

beginnen en hoe je ook heel klein mag kan beginnen zodat

Speaker:

een kennisbank of een kennisplatform ook binnen jouw

Speaker:

bereik ligt en je daar ook een heel mooi succes van kan

Speaker:

maken. Dank je wel voor het luisteren. Heb je een handige

Speaker:

tip of inzicht opgedaan? Deel de podcast dan met iemand anders voor wie het

Speaker:

interessant kan zijn of laat een waardering of review achter. Wil

Speaker:

je meer weten en gerichtbouwen aan je expertstatus? Op mijn

Speaker:

website help ik je met veel plezier op weg. Met blogs,

Speaker:

checklists en stappenplannen bijvoorbeeld, maar ook met online

Speaker:

masterclasses, 1 op 1 Marketing Power Sessies en met de

Speaker:

Expert Track. Het traject voor wie je wil groeien als expert en

Speaker:

kennisleider. Je vindt het allemaal op sstroop.nl en

Speaker:

ja, sstroop schrijf je met dubbel s.