Artwork for podcast ETV Podcast
Cảm ngộ Hồng Lâu Mộng: Những mối tình sầu hóa ra cũng chỉ là trả nợ nhau mà thôi
8th February 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:10:11

Share Episode

Shownotes

Cây tiên Giáng Châu tu thành hình người không phải vì để thành tựu nhân duyên mỹ mãn, không phải vì để được gả cho Bảo Ngọc, thử nghĩ xem nếu nhân duyên được như ý nguyện thì làm sao có chuyện lệ cạn người ra đi, trở về trời hóa thành Tiên được chứ? 

Trần gian nếu không nợ thì sẽ không gặp gỡ

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/cam-ngo-hong-lau-mong-nhung-moi-tinh-sau-hoa-ra-cung-chi-la-tra-no-nhau-ma-thoi_247908.html