Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Loài người có thể nhận biết thế giới vô hình không
Episode 522nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:56

Share Episode

Shownotes

52 Loài người có thể nhận biết thế giới vô hình không

Câu hỏi: 

Đối với thế giới vô hình, loài người có thể nhận biết được chút gì về thế giới đó thông qua hình thức nào?

Trả lời:

Đối với thế giới vô hình, loài người có thể nhận biết được chút đỉnh khi khoa học vật lý tiến cao, khi họ tìm ra được hạt hồng ngoại họ thấy được cõi vô hình. Nếu người nào đeo kính hồng ngoại có độ phân giải siêu cao thì sẽ nhìn thấy toàn diện 6 trung ấm thân của 6 loài âm bao xung quanh của một con người, giúp có, xúi giục làm bậy có, nhất là về linh thiêng, cũng như dụ tu theo các đạo ở trái đất này.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

52 Loài người có thể nhận biết thế giới vô hình không

Câu hỏi:

Đối với thế giới vô hình, loài người có thể nhận biết được chút gì về thế giới đó thông qua hình thức nào?

Trả lời:

Đối với thế giới vô hình, loài người có thể nhận biết được chút đỉnh khi khoa học vật lý tiến cao, khi họ tìm ra được hạt hồng ngoại họ thấy được cõi vô hình. Nếu người nào đeo kính hồng ngoại có độ phân giải siêu cao thì sẽ nhìn thấy toàn diện 6 trung ấm thân của 6 loài âm bao xung quanh của một con người, giúp có, xúi giục làm bậy có, nhất là về linh thiêng, cũng như dụ tu theo các đạo ở trái đất này.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam