Loading Episode...
CBBA :: Homílie - Cirkev bratská Bratislava - Cukrová 5th September 2021
Späť do vyjazdených koľají? Úvod do školského roku (Petr Kučera)
00:00:00 00:33:20

Späť do vyjazdených koľají? Úvod do školského roku (Petr Kučera)

Na začiatku školského roka vstúpime do príbehu, ktorý kedysi pre deti napísal spisovateľ Pavel Nauman. V príbehu vystupujú mašinky, koľaje, strojvodcovia

i bájny železničný černokňažník Zababa. V rozprávke je skrytý príbeh starý, ako ľudstvo samo. Je to príbeh voľby medzi krásou slobody a ťarchou neslobody.

A tak pri príležitosti návratu do škôl si položíme otázku, tento rok obzvlášť aktuálnu: keď začne školský rok, vrátime sa "späť do vyjazdených koľají"?

Biblické texty: Ž 32:1-5; Lk 15:11-24

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Petr Kučera, Ivan Šiller

Organ: Dáša Danelová

Klavír: Ivan Šiller

Čítanie: Elen a Ester Markušové

Modlitba: Lenka Šillerová (rodičia a učitelia), Paľo Boroš (dorast a mladi), Petr Kučera (besiedka)