Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Ban cấp phát nhân quả gồm những ai, nhiệm vụ là gì
Episode 273rd May 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:33

Share Episode

Shownotes

27 Ban cấp phát nhân quả gồm những ai, nhiệm vụ là gì

Trò hỏi:

Ban cấp phát nhân quả gồm có những ai, và nhiệm vụ như thế nào?

Thầy trả lời:

Nhân quả này không cấp phát. Mà vị Thần quản lý Thân và Tánh của mỗi người, khi người này chết Tánh Người thành là Trung Ấm Thân, trước ngực của Trung Ấm Thân của người này hiện ra bảng điện có 5 loại Đức. Vị Thần quản lý người này xem bảng điện của mình rồi giao cho ban Thần thực thi nhân quả đi 5 nơi theo tấm bảng điện hiện ra.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube