Artwork for podcast Hagenpreken
Wedergeboorte: vanuit vruchtwater naar adem happen
Episode 3029th September 2021 • Hagenpreken • Benaiah
00:00:00 00:35:31

Share Episode

Shownotes

Nieuw leven spreekt van een geboorte. En dat vraagt natuurlijk om een bruid en een Bruidegom. In dat kader even een andere insteek voor deze podcast: Benaiah heeft zijn bruid, Mirjam, gevraagd om aan te schuiven voor wat extra input.

Dit keer kijken we wat er voor nodig is om opnieuw geboren te worden; in goed oud hollands ook wel 'wedergeboorte' genoemd. En, nee, da's niet typisch iets voor baptisten, evangelischen of pinksterbroeders. Gewoon de nuchtere woorden van de Heere Jezus voor iets wat voor ons allemaal geldt. Tenminste, als wij deel willen worden van Zijn koninkrijk.

  • Bijbelpassages: Efe. 5:30-33; Joh. 3:3-8; 2 Kor. 5:17; 1 Pet. 1:3-4, 22-23; Pred. 9:4; Matt. 1:21; 5:21-37; Matt. 3:6; Joh. 3:16-18.
  • Meer info: https://saintk9.com
  • Vragen, aanvullingen of opmerkingen: podcast@saintk9.com

Links