Artwork for podcast Töö Elu Ohutus podcast
Protect - tööohutuse podcast - Tõnis Tuuder
Episode 1217th September 2021 • Töö Elu Ohutus podcast • Kristi Jõeorg
00:00:00 00:45:19

Share Episode

Shownotes

Hea otsus tuleneb kogemusest, kogemuse saame halvast otsusest! Olen erineval tasemel otsuseid teinud ja kogemusi kogunud Estanc-is juba üle 20 aasta. Kui ülikooli lõpupäevil alustasin Estanc-is projekteerijana, siis nüüdseks olen läbi tootmisjuhi, kvaliteedijuhi ja arendusjuhi rollide jõudnud operatsioonide superviisori nime kandvale väljakutsele. Olen ettevõtte arengut ja kasvamist näinud piisavalt lähedalt, et aru saada, kuidas ja kui palju on Estanci-s inimesi ja ohutut töökeskkonda läbi nende aastate väärtustatud. Ettevõtte 4 olulist tänaseks väljakujunenud väärtust on erinevatest sõnastustes saatnud meie tegemisi läbi aastakümnete. Meie jaoks need olulised sõnad ehk PPPP, mida järgides tehakse otsuseid ja komplekteeritakse meeskonda on: People, Purpose, Process ja Passion. Minu üks roll ettevõtte tänases faasis on vastutada protsesside kirjeldamise ja toimimise eest. Tiimide ülene kaasav koostöö aitab meil ühiselt protsessidest aru saada ja neid vastavalt vajadusele ajas muuta. Teised olulised vastutused on kvaliteedijuhtimissüsteemide, töökeskkonna ja keskkonna toimimine ja nendega seotud uuenduste ja muudatuste haldamine. Kõik need valdkonnad on omavahel tihedalt seotud ja esitavad igapäevaselt piisavalt põnevaid väljakutseid inimeste mõistmisel ja kaasamisel ettevõtte erinevatel tasanditel.  

Ettevõtte esindajana olen aktiivselt kaasas ka MTÜ Eesti Keevitusühingu tegemistes ning toetan jõu ja nõuga standardimiskomitee EVS/TK 41 keevitusvaldkonnaga kaasnevate standardite eestikeelde tõlkimist. 

Läbi aastate on aina rohkem selgeks saanud, et pere on kõige olulisem ja oma otsused ning tegevused tuleb ikkagi nii palju kui võimalik läbi oma armastava pere vaatenurga teha. Naine ja lapsed on need, kes on alati sinu kõrval ja sind toetavad ja kelle jaoks tuleb olemas olla just siis, kui nad sind vajavad. 

Ning selleks, et oma vaimu ka virgena hoida olen Hunt Kriimsilmana aktiivselt kombineerinud oma töö- ja pereelu nii, et kõik õpitu ja kogetu minu inimesi jätkusuutlikult edasi viiks. Toimetan aktiivselt oma külakogukonna elu edendamisel külavanema, külaseltsi juhatuseliikme ja valla volikogu liikmena. Lisaks pakun fotograafina pildistamisteenust perefirmas Reduut OÜ, korraldan aeg-ajalt väljasõite koos sõpradega Retrotrip Baltic OÜ-s ning valmistan koos vahva seltskonnaga mahedat käsitööviina RÜÜBE Surakas OÜ-s. 

Kõik need väljakutsed on üksteist toetavad ja erinevatest olukordadest saadud kogemused rikastavad ning loovad aina uusi põhjuseid enda ja oma kaasteeliste üle rõõmu tunda. 

Õnnelik inimene on endast ja teistest hooliv ning väärtustab elu piisavalt, et hinnata tervena elamist ning leiab võimalused ennast ohtude eest kaitsta nii tööl, kui ka eraelus. 

Tervena tööle, tervena koju! 

Follow

Links

Chapters

Video

More from YouTube