Artwork for podcast ETV Podcast
Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P4)
9th November 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:11:18

Share Episode

Shownotes

Một hòn đá ngọc, nếu không trải qua quá trình mài giũa cẩn thận thì không thể trở thành vật tinh mỹ và hữu dụng. Con người cũng vậy, dù cho có tư chất tiên thiên rất tốt, nhưng nếu không nỗ lực học tập thì cũng không cách nào hiểu được đạo lý đối nhân xử thế.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/tam-tu-kinh-doc-sach-luan-but-p4_210569.html