Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao có người quá khổ, làm lụng, thiếu ăn, gặp nạn
Episode 816th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:44

Share Episode

Shownotes

08 Tại sao có người quá khổ, làm lụng, thiếu ăn, gặp nạn

Trò hỏi:

Vì sao có người quá khổ về thân xác làm lụng suốt cả ngày, cả tháng mà thiếu ăn và gặp nhiều tai nạn. Nếu muốn thoát khổ thì người này phải làm sao?

Thầy trả lời:

Vì sao có người quá khổ về thân xác, làm lụng suốt cả ngày cả tháng mà còn thiếu ăn, mà còn gặp tai nạn. Đây là nghiệp của mỗi người, muốn thoát khổ thì người này phải trực tiếp học cho thông tất cả các kinh dạy nhân quả của Đức Phật dạy. Nương theo nhân quả của mình mà sống, thì tự nhiên hết khổ ngay.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube