Artwork for podcast ETV Podcast
Newton, Shakespeare, Leonardo da Vinci đã làm gì khi trải qua bệnh dịch
4th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:12:28

Share Episode

Shownotes

Newton, Shakespeare và Leonardo da Vinci, ba người này có điểm gì chung? Họ đều đã từng trải qua trận đại dịch và họ đã tận dụng rất tốt thời gian “cách ly xã hội” khi gặp đại dịch. Chuyên tâm sáng tác, sau khi “xuất quan”, họ đều tỏa sáng rực rỡ và tạo phúc cho nhân loại.