Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thứ tự sắp xếp chữ buông dừng thôi dứt
Episode 4126th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:03

Share Episode

Shownotes

41 Thứ tự sắp xếp chữ buông dừng thôi dứt

Trò hỏi:

Thưa bác thứ tự của bốn chữ buông dừng thôi dứt được sắp xếp theo thứ tự như vậy là một sự ngẫu nhiên hay là có ẩn ý gì không ạ?

Thầy trả lời:

Buông - dừng - thôi - dứt là: xếp theo thứ tự sử dụng nhiều hay ít, người ta sử dụng cái chữ Buông nhiều nhất rồi đến Dừng - Thôi - Dứt, nên được xếp đưa lên hàng đầu.

Trò hỏi:

Thưa bác bốn chữ buông dừng thôi dứt có phải là bốn cấp độ tu của pháp môn thiền tông không ạ?

Thầy trả lời:

Không phải, cái này là tùy theo hoàn cảnh mà sử dụng.

Ví dụ:

+ con đang làm cái việc gì đó mà mê say làm hoài, thì người đứng đằng sau nói thôi đừng có làm nữa.

+ Con đang rữa chén có ngừii bảo con dừng, thì con không rữa nữa, không thể bảo con buông thì bể hết các chén thì sao.

Tùy theo hoàn cảnh mình làm mà áp dụng một chữ ( Buông - dừng -thôi -dức ) cho hợp với cảnh, ý như vậy đó.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

41 Thứ tự sắp xếp chữ buông dừng thôi dứt

Trò hỏi:

Thưa bác thứ tự của bốn chữ buông dừng thôi dứt được sắp xếp theo thứ tự như vậy là một sự ngẫu nhiên hay là có ẩn ý gì không ạ?

Thầy trả lời:

Buông - dừng - thôi - dứt là: xếp theo thứ tự sử dụng nhiều hay ít, người ta sử dụng cái chữ Buông nhiều nhất rồi đến Dừng - Thôi - Dứt, nên được xếp đưa lên hàng đầu.

Trò hỏi:

Thưa bác bốn chữ buông dừng thôi dứt có phải là bốn cấp độ tu của pháp môn thiền tông không ạ?

Thầy trả lời:

Không phải, cái này là tùy theo hoàn cảnh mà sử dụng.

Ví dụ:

+ con đang làm cái việc gì đó mà mê say làm hoài, thì người đứng đằng sau nói thôi đừng có làm nữa.

+ Con đang rữa chén có ngừii bảo con dừng, thì con không rữa nữa, không thể bảo con buông thì bể hết các chén thì sao.

Tùy theo hoàn cảnh mình làm mà áp dụng một chữ ( Buông - dừng -thôi -dức ) cho hợp với cảnh, ý như vậy đó.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam