Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không
Episode 4230th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:26

Share Episode

Shownotes

42 Mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không

Trò hỏi:

Tương lai, mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không ạ?

Thầy trả lời:

Mặt trăng là 1 vệ tinh hỗ trợ sức hút cho Trái Đất, để Trái đất có nước lớn nước ròng, chứ đâu phải là hành tinh Nhân quả mà loài người và vạn vật có thể sống được.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

42 Mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không

Trò hỏi:

Tương lai, mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không ạ?

Thầy trả lời:

Mặt trăng là 1 vệ tinh hỗ trợ sức hút cho Trái Đất, để Trái đất có nước lớn nước ròng, chứ đâu phải là hành tinh Nhân quả mà loài người và vạn vật có thể sống được.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam