Artwork for podcast CBBA :: Bohoslužby
Farmári a stavitelia (Marek Markuš)
25th April 2021 • CBBA :: Bohoslužby • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 01:00:35

Share Episode

Shownotes

Najboľavejšie línie rozdelenia, ktorými trpia kresťania, nejdú nevyhnutne medzi veriacimi a ateistami, medzi Židmi a pohanmi, ale medzi samotnými kresťanmi. A nie je to tak len od Reformácie či od schizmy západnej a východnej cirkvi. Pavlov prvý list Korinťanom je svedectvom, že to tak v cirkvi bolo od prvých dní - neprajnosť a nedôvera nielen medzi rôznymi zbormi či denomináciami, ale aj medzi skupinkami v rámci jedného spoločenstva. Pavol ponúka (nielen) rozhádaným Korinťanom sériu metafor – o farmároch, o staviteľoch a tavičoch kovov, aby pozdvihli svoj zrak k horizontu oveľa väčších Božích zámerov s celým stvorením.

Biblický text: 1Kor 3:4-17

Homília: Marek Markuš

Liturgia: Marcel Markuš

Organ: Ewald Danel

Spev: Rebeka Šimkovicová

Čítanie: Alenka Spišiaková

Follow

Links