Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Nhất tự thiền dùng được 1 lần hay mấy lần
Episode 1116th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:51

Share Episode

Shownotes

11 Nhất tự thiền dùng được 1 lần hay mấy lần

Trò hỏi:

Trong sách có ghi khi công đức, ác đức bằng nhau thì dùng nhất tự thiền là Buông, nhưng Đức Phật nói sử dụng nhất tự thiền này chỉ được 1 lần. Có vị Phật gia nói khi y đã được ban quản trị truyền thiền sau 7 ngày y nằm ngủ thì thấy thân mình cứng và rất nhiều bàn tay đang nắm lấy thân mình bất thình lình y hô to 1 tiếng Buông, thì ngay tức khắc buông hết. Vậy cho tôi hỏi người Phật gia này có còn sử dụng nhất tự thiền khi đến lúc Sắp lâm chung không?

Thầy trả lời:

Phật gia này còn có thể sử dụng nhất tự thiền là buông được.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

11 Nhất tự thiền dùng được 1 lần hay mấy lần

Trò hỏi:

Trong sách có ghi khi công đức, ác đức bằng nhau thì dùng nhất tự thiền là buông, nhưng Đức Phật nói sử dụng nhất tự thiền này chỉ được 1 lần. Có vị Phật gia nói khi y đã được ban quản trị truyền thiền sau 7 ngày y nằm ngủ thì thấy thân mình cứng và rất nhiều bàn tay đang nắm lấy thân mình bất thình lình y hô to 1 tiếng buông, thì ngay tức khắc buông hết. Vậy cho tôi hỏi người Phật gia này có còn sử dụng nhất tự thiền khi đến lúc Sắp lâm chung không?

Thầy trả lời:

Phật gia này còn có thể sử dụng nhất tự thiền là còn buông được.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam