Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Nhiệt tình quá mức có sao không
Episode 4226th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:30

Share Episode

Shownotes

42 Nhiệt tình làm công đức có sao không

Trò hỏi:

Người tu theo pháp môn thiền tông mà nhiệt tình quá mức thì có giải thoát được không ạ?

Thầy trả lời:

+ Tu thiền tông nhiệt tình quá mức thì bị mấy ông thánh dật.

vì sao? vì đụng đâu nói đó: vô đình cũng nói - vô chùa cũng nói - vô miễu cũng nói thì mấy ông thánh đập mình chết, không được, bởi vì tu thiền tông là tu bằng trí tuệ, nên chúng ta cần: nói đúng chổ - nói đúng người tuỳ theo từng hoàn cảnh mà giúp người.

Trò hỏi:

Giải thích ý nghĩa hai chữ công đức ạ?

Thầy trả lời:

+ Ở trên thế gian này có ba cái đức: công đức - phước đức - và ác đức.

+ Pháp giải thoát này: mình nói làm sao cho người ta hiểu hoặc là mình dùng cái phương tiện gì mình đưa cho người ta hiểu gọi là công đức. (người ta đi ra ngoài cái thế giới nhân quả này ).

+ phước đức: mình làm sao cho người ta an vui là phước đức

+ ác đức: mình làm cho người ta khổ đau thì gọi là ác đức.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

42 Nhiệt tình làm công đức có sao không

Trò hỏi:

Người tu theo pháp môn thiền tông mà nhiệt tình quá mức thì có giải thoát được không ạ?

Thầy trả lời:

+ Tu thiền tông nhiệt tình quá mức thì bị mấy ông thánh dật.

vì sao? vì đụng đâu nói đó: vô đình cũng nói - vô chùa cũng nói - vô miễu cũng nói thì mấy ông thánh đập mình chết, không được, bởi vì tu thiền tông là tu bằng trí tuệ, nên chúng ta cần: nói đúng chổ - nói đúng người tuỳ theo từng hoàn cảnh mà giúp người.

Trò hỏi:

Giải thích ý nghĩa hai chữ công đức ạ?

Thầy trả lời:

+ Ở trên thế gian này có ba cái đức: công đức - phước đức - và ác đức.

+ Pháp giải thoát này: mình nói làm sao cho người ta hiểu hoặc là mình dùng cái phương tiện gì mình đưa cho người ta hiểu gọi là công đức. (người ta đi ra ngoài cái thế giới nhân quả này ).

+ phước đức: mình làm sao cho người ta an vui là phước đức

+ ác đức: mình làm cho người ta khổ đau thì gọi là ác đức.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam