Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không
Episode 6217th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:19

Share Episode

Shownotes

62 Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá Thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không

Trò hỏi:

Thưa thầy, con thấy hiện nay có 1 số người tu theo pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông họ quá nhiệt tình, họ muốn cho Thiền tông được phổ biến rộng khắp. Họ thường xuyên lên các trang mạng xã hội để chia sẻ. Người có duyên họ nhận được thì người chia sẻ có công đức. Ngược lại có người căm ghét, không ưa pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông thì họ sẽ phá, họ sẽ chê. Thì người chia sẻ đã vô tình tạo cho họ con đường Hỏa ngục. Thì người chia sẻ có bị nhân quả gì không ạ? Có thể giải thoát được không ạ?

Thầy trả lời:

Không. Bởi vì nên nhớ là, ở thế gian này người ta làm cái gì gọi là liên can đó. Con giúp người ta phạm pháp cái gì là con bị liên can đó. Giống tội nhau. Còn con không có liên can, thì không ăn thua gì. 

Con nên nhớ chỗ này nè. Con giúp người ta được cái này thì tốt. Giúp người ta mà con có cái ý đồ là khác. Ai quản lý con, là ông Thần quản lý. Ông Thần quản lý thấy con làm gì ông biết hết đó. Nhưng mà nguyên tắc ông không nói. Không nhắc nhở gì hết đó. Sau cùng ông thực thi nhân quả thôi. Đó, phải hiểu cơ bản này.

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

62 Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá Thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không

Trò hỏi:

Thưa thầy, con thấy hiện nay có 1 số người tu theo pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông họ quá nhiệt tình, họ muốn cho Thiền tông được phổ biến rộng khắp. Họ thường xuyên lên các trang mạng xã hội để chia sẻ. Người có duyên họ nhận được thì người chia sẻ có công đức. Ngược lại có người căm ghét, không ưa pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông thì họ sẽ phá, họ sẽ chê. Thì người chia sẻ đã vô tình tạo cho họ con đường Hỏa ngục. Thì người chia sẻ có bị nhân quả gì không ạ? Có thể giải thoát được không ạ?

Thầy trả lời:

Không. Bởi vì nên nhớ là, ở thế gian này người ta làm cái gì gọi là liên can đó. Con giúp người ta phạm pháp cái gì là con bị liên can đó. Giống tội nhau. Còn con không có liên can, thì không ăn thua gì.

Con nên nhớ chỗ này nè. Con giúp người ta được cái này thì tốt. Giúp người ta mà con có cái ý đồ là khác. Ai quản lý con, là ông Thần quản lý. Ông Thần quản lý thấy con làm gì ông biết hết đó. Nhưng mà nguyên tắc ông không nói. Không nhắc nhở gì hết đó. Sau cùng ông thực thi nhân quả thôi. Đó, phải hiểu cơ bản này.

:

Links