Artwork for podcast Olikheter - En podcast om ledarskap
Värdet av Vision
Episode 1384th April 2024 • Olikheter - En podcast om ledarskap • Leadership2grow
00:00:00 00:15:16

Share Episode

Shownotes

Visionen är utvecklingens kompass 

Vision betyder ungefär ”drömbild”. Den är en mental drömbild av ett 

framtida önskvärt tillstånd. Visionen pekar ut riktningen för organisationen, på samma 

sätt som fyren gör det för seglaren på havet. Det som skiljer visionen från ett vanligt 

mål är att målet är tidssatt. Det är vanligtvis inte visionen.  

 

Visionens uppgift är att peka i en bestämd riktning. På det sättet blir den målstyrande. 

Visionen har kompassens funktion. En vision kan vara mycket konkret. Men den kan 

också vara mer ”drömlik” i sin formulering. I båda fallen är den tydlig, lättförståelig och 

enkel att kommunicera till medarbetare och omgivning. Om visionen håller på att bli 

verklighet är det hög tid att förnya den. Det blir angeläget att rikta blicken ännu längre 

bort mot horisonten och se nya hägrande mål. Gör vi inte det, blir det ju ett tomrum. Vi 

tappar riktningen. 

En bra vision är fantasieggande i sin beskrivning av det framtida, önskvärda tillståndet. 

Ofta är det skaparen av visionen som bär den och driver den. 

För att en vision skall skapa värde i organisationen är det avgörande att lägga fokus på att alla medarbetare kan förstå och få möjlighet att engageras av den- 

I denna podd reflekterar Lars och Jesper från oss på Leadership2grow 

Follow

Links

Chapters

Video

More from YouTube