Artwork for podcast RoZh.Lab
30: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ شناخت مردم ـ‌ تحقیق مردم نگاری
Episode 3019th November 2021 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:17:03

Share Episode

Shownotes

این اپیزود تحقیق مشاهده ای و مصاحبه ی مردم نگاری برای درک مردم و فعالیتها و تجربه هاشان از دید خود آنها را توضیح میدهد . مردم را از زبان خود آنها فهمیدن کمک می کند که سو گیری کمتری به وجودآید . مصاحبه ی مردم نگاری اغلب در مکانی که فرد در حال انجام فعالیت هست  انجام میشود. . این به کاربر هم کمک می کند تا در مورد فعالیتهایش بهتر بتواند توضیح بدهد. مصاحبه ی مردم نگاری روشی جذاب و پرکاربرد هست. با مراحل پنجگانه این روش در این اپیزود آشنا خواهید شد

Links