Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Chưa truyền thiền, có tạo công đức, thì chết đi về đâu
Episode 3323rd September 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:04:57

Share Episode

Shownotes

33 Chưa truyền thiền, có tạo công đức, thì chết đi về đâu

Trò hỏi:

Con mới có Yếu chỉ thôi, con ham muốn về Phật giới, con có tạo công đức. Nếu như sau này con chết mà con vẫn chưa được cấp Bí mật Thiền Tông thì con có về được Phật giới không?

Thầy trả lời:

Không có giấy ai cho, không có giấy ai cho lên máy bay. Bây giờ cố gắng tìm được mấy câu kệ xong rồi xin cái Ban cấp giấy Phật gia đó, người ta cấp cho mình. Có nghĩa là, mình mà đã chịu vô cái Thiền Tông là mình đã 1 chân mình bước vô Thiền Tông rồi, mà mới có bước 1 chân thôi, còn 1 chân ở ngoài đó. Ráng tìm vô Phật gia mới về được. Phật gia là chỉ có 12 câu kệ trở lên thôi, bây giờ tìm sao được 12 câu. Nãy tôi đã nói công thức để mà làm những câu kệ đó, thì coi mấy người ngộ thiền với coi lại mấy ông Tổ đó. Ráng, mình nghe chừng nào mà trong đầu của mình cái kệ nó lưu xuất ra, mình viết liền, viết theo chứ đừng cắt cái gì, viết chừng nào nó chấm dứt thì thôi. Sau đó mình cúp, xong rồi mình viết lại cái của mình thôi, còn cái của người ta bỏ đi.

Trò hỏi:

Con theo Thiền Tông mà trong gia đình con rắc rối, cấm cản. Cho nên con cũng khó về lắm?

Thầy trả lời:

Về Phật giới khó. Chứ muốn về đâu? Còn về ấy dễ thôi. Về âm giới dễ, chứ về Phật giới khó. Thành ra truyền thiền rồi mà còn có mấy người về thôi đó. Thì ăn thua mình cố gắng mới về được thôi, mình không cố gắng làm sao về. Không thì mình đợi chuyến sau đó. Cố gắng thôi chứ biết sao giờ, tôi là chỉ có bổn phận phổ biến ra thôi, ông Lâm này nè ai có kệ ông kiểm, đề nghị cho Ban hành chánh cấp giấy. Ông kiểm mình nè, ông có nhiệm vụ kiểm cái này, kiểm  đúng ông cho, chứ kiểm mà trật lất ông cũng đâu dám cho đâu. Giống như chấm điểm học trò thi đỗ đó, bài tầm bậy mà cũng cho nó đỗ sao được. Phải hiểu vậy, phải thông cảm cho người ta.

Trò hỏi:

Nếu con chưa được truyền thiền mà con mất, thì con sẽ đi đâu ạ?

Thầy trả lời:

Theo nghiệp mình mà đi, chứ đi đâu, đi theo nghiệp của mình. Đường về Phật giới dừng lại thì nó còn mấy con đường kia đi. Trên Trời, rồi đi làm Phạm Nhật Vượng. Biết Phạm Nhật Vượng không?

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27