Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Bịt tai nghe tiếng o o có phải tiếng của điện từ âm dương không
Episode 3026th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:00

Share Episode

Shownotes

30 Bịt tai nghe tiếng o o có phải tiếng của điện từ âm dương không

Trò hỏi:

Khi con bịt nhẹ 2 cái lỗ tai của mình lại thì con nghe rất rõ tiếng o o như tiếng máy động cơ chạy vậy đây có phải tiếng của điện từ âm dương cuốn hút để bao quanh xác thân không?

Thầy trả lời:

Nên nhớ 2 cái lỗ tai là chỗ thông của trung tâm não bộ của mình, mình bít nó lại thì nó nghe bình thường, nó chạy mình không nghe đâu mà khi con bít lại nó đóng khung ở trong đó thì nó phát ra cái tiếng, đó gọi là trung tâm não bộ hoạt động, mà hoạt động đó là do cái cơ chế của tim nó ép nó quét nó hoạt động để cho cái não bộ nó hoạt động, não bộ hoạt động thì mới phát ra 16 thứ tánh người, chỗ o o đó là cái nơi nó phát ra 16 thứ của tánh người.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

30 Bịt tai nghe tiếng o o có phải tiếng của điện từ âm dương không

Trò hỏi:

Khi con bịt nhẹ 2 cái lỗ tai của mình lại thì con nghe rất rõ tiếng o o như tiếng máy động cơ chạy vậy đây có phải tiếng của điện từ âm dương cuốn hút để bao quanh xác thân không?

Thầy trả lời:

Nên nhớ 2 cái lỗ tai là chỗ thông của trung tâm não bộ của mình, mình bít nó lại thì nó nghe bình thường, nó chạy mình không nghe đâu mà khi con bít lại nó đóng khung ở trong đó thì nó phát ra cái tiếng, đó gọi là trung tâm não bộ hoạt động, mà hoạt động đó là do cái cơ chế của tim nó ép nó quét nó hoạt động để cho cái não bộ nó hoạt động, não bộ hoạt động thì mới phát ra 16 thứ tánh người, chỗ o o đó là cái nơi nó phát ra 16 thứ của tánh người.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam