Artwork for podcast CBBA :: Homílie
Obnova spoločenstva #1. Prečo sme tu? (Jozef Ban)
9th October 2022 • CBBA :: Homílie • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 00:22:42

Share Episode

Shownotes

Jedným z viditeľných dopadov pandémie je jej vplyv na duchovný život kresťanských komunít. Štatistiky naprieč celým spektrom cirkví ukazujú úbytok či pokles záujmu o cirkevné záležitosti a rast individualizmu v spiritualite, prípadne presun medzi cirkevnými spoločenstvami.

Je pravdepodobné, že aj v našom spoločenstve boli ľudia, ktorí u nás niečo podstatné hľadali a nenašli, a tak odišli. Vo svetle týchto okolností sa teda chceme zamyslieť nad tým, čo má kresťanské spoločenstvo ponúkať tým, čo ho navštevujú, ale aj mestu, v ktorom sa nachádza.

Biblické texty: 1Pt 2:5-7; Sk 2:37-41

Homília: Jozef Ban

Liturgia: Dušan Číčel

Organ: Slavka Timčáková

Čítanie: Hanka Borošová, Lucia Borošová

Modlitba: Jozef Kerekréty

Follow

Links