Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Lục ấn đường là gì, con mắt thứ 3 hay thiên mục là mắt nào
Episode 5917th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:03:49

Share Episode

Shownotes

59 Lục ấn đường là gì, con mắt thứ 3 hay thiên mục là mắt nào

Trò hỏi:

Lục ấn đường là 6 lỗ trước trán. Mong Bác chỉ cho chúng con biết được vị trí các lỗ này. Người đời hay gọi là con mắt thứ 3. Vậy thì Thiên mục là con mắt thứ mấy trong các lỗ đó ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ nè, Thần, Thánh, Tiên, Ngạ quỷ nó nằm trong cái này. Thùy chẩm là cái hút vô đó, 2 thái dương này nó phát ra nè, trên cái đỉnh đầu nó phát ra nè. Còn cái này là nó thấy đó. Mà người ta gọi là con mắt thứ 3 thì sự thật nó có 6 lỗ trong đó. 6 cái lỗ trong đó có ông Phật nè, ông Thần, ông Thánh, Tiên rồi Ngạ quỷ. Mà Ngạ quỷ này nó có nhiều cái loài nó chiếm tới 2 lỗ lận. Ngạ quỷ thiện nó chiếm khác, Ngạ quỷ ác nó chiếm khác. Cũng bằng cái con mắt thứ 3 này nè. Người ta gọi là mắt thứ 3 chứ sự thật mắt thứ 3 này là nó có tới 6 lỗ. Trong đó nó có 1 cái lỗ để cho cái tánh Phật của mình thấy. 

Còn nếu cái tánh Phật mình thấy không nổi đó, thì 1 Kim thân Phật phải ẩn vào trong cái thùy chẩm này nè, nó nhập vô trong cái tánh Phật của mình đó, rồi nó mới phát cho nó mạnh. Thì nó cũng phát ra từ cái lục lỗ ấn đường này. 

Đó, cái này thì nó hơi tế nhị, khó hiểu lắm. Nhưng có điều là khi nào mà con được cái gì đó thì Bác sẽ chỉ cho con. Nếu mà tổng quát không nói được. Con người ta khôn dại, mê tín dị đoan là do 6 cái lỗ này nè. Bởi vì con cũng thấy, tại sao con thấy cái tượng Phật này nó linh. Là do ông Thánh ông thấy nó linh. Ông Phật thì ô, cái này không phải. Ông Phật thì sáng suốt, không có gì hết. Còn ông Tiên thì ông nói cái này nó là nhàn hạ. 

Có nghĩa là, theo cái gì thì theo cái hình thức của nó, nó khó chỗ này. Nhưng mà  giải mã được chỗ này, con thấy được cái gì con nói đi thì chú sẽ giải thích cho con lại, thì hiểu được. Còn nếu mà không hiểu được cái này, thì giải thích cái đạo nó sai. 

Vì thế mà người ta không hiểu thành người ta mới tu. Bởi vậy Bác mới nói là TU LÀ BỊ NHÂN QUẢ đó. Câu đó chưa ai dám nói, mà Bác phát nay là 1 tuần lễ rồi đó. Nhiều người muốn khử đó. Mời, mời tới đây, tới chùa. Tôi dám nói TU LÀ BỊ NHÂN QUẢ. Giờ con suy nghĩ coi, Giáo lý nó có dám cho ra không? Đây là tôi nói 1 phần nhỏ thôi đó. Giáo lý nó ra tôi nói trắng bóc hết. Có dám không? Con mà đọc cái Giáo lý cái, bảo lạy con không lạy. Cúng không cúng. Rồi sao? 

Bây giờ mới nghe sơ sơ mà còn bỏ đó. Nếu nghe Giáo lý rồi dẹp hết. Ông Thượng đế đâu tôi biết cái nhà ông ở đâu luôn đó. Tới vậy đó. Con giờ con biết rồi đó, chính ông Phật Thích Ca tôi còn biết ông ở đâu, hiện ông ở đâu, tôi biết hết. Con gọi là con người trí tuệ sáng suốt rồi thì hoàn toàn không mê tín dị đoan nữa. Mà dân Việt Nam mình mà không mê tín dị đoan nữa thì sao đây? Còn cái gì nữa không? Còn ai tu nữa không? Cái câu này rất đơn giản vậy mà nó cực kỳ khó.

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

59 Lục ấn đường là gì, con mắt thứ 3 hay thiên mục là mắt nào

Trò hỏi:

Lục ấn đường là 6 lỗ trước trán. Mong Bác chỉ cho chúng con biết được vị trí các lỗ này. Người đời hay gọi là con mắt thứ 3. Vậy thì Thiên mục là con mắt thứ mấy trong các lỗ đó ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ nè, Thần, Thánh, Tiên, Ngạ quỷ nó nằm trong cái này. Thùy chẩm là cái hút vô đó, 2 thái dương này nó phát ra nè, trên cái đỉnh đầu nó phát ra nè. Còn cái này là nó thấy đó. Mà người ta gọi là con mắt thứ 3 thì sự thật nó có 6 lỗ trong đó. 6 cái lỗ trong đó có ông Phật nè, ông Thần, ông Thánh, Tiên rồi Ngạ quỷ. Mà Ngạ quỷ này nó có nhiều cái loài nó chiếm tới 2 lỗ lận. Ngạ quỷ thiện nó chiếm khác, Ngạ quỷ ác nó chiếm khác. Cũng bằng cái con mắt thứ 3 này nè. Người ta gọi là mắt thứ 3 chứ sự thật mắt thứ 3 này là nó có tới 6 lỗ. Trong đó nó có 1 cái lỗ để cho cái tánh Phật của mình thấy.

Còn nếu cái tánh Phật mình thấy không nổi đó, thì 1 Kim thân Phật phải ẩn vào trong cái thùy chẩm này nè, nó nhập vô trong cái tánh Phật của mình đó, rồi nó mới phát cho nó mạnh. Thì nó cũng phát ra từ cái lục lỗ ấn đường này.

Đó, cái này thì nó hơi tế nhị, khó hiểu lắm. Nhưng có điều là khi nào mà con được cái gì đó thì Bác sẽ chỉ cho con. Nếu mà tổng quát không nói được. Con người ta khôn dại, mê tín dị đoan là do 6 cái lỗ này nè. Bởi vì con cũng thấy, tại sao con thấy cái tượng Phật này nó linh. Là do ông Thánh ông thấy nó linh. Ông Phật thì ô, cái này không phải. Ông Phật thì sáng suốt, không có gì hết. Còn ông Tiên thì ông nói cái này nó là nhàn hạ.

Có nghĩa là, theo cái gì thì theo cái hình thức của nó, nó khó chỗ này. Nhưng mà giải mã được chỗ này, con thấy được cái gì con nói đi thì chú sẽ giải thích cho con lại, thì hiểu được. Còn nếu mà không hiểu được cái này, thì giải thích cái đạo nó sai.

Vì thế mà người ta không hiểu thành người ta mới tu. Bởi vậy Bác mới nói là TU LÀ BỊ NH N QUẢ đó. Câu đó chưa ai dám nói, mà Bác phát nay là 1 tuần lễ rồi đó. Nhiều người muốn khử đó. Mời, mời tới đây, tới chùa. Tôi dám nói TU LÀ BỊ NH N QUẢ. Giờ con suy nghĩ coi, Giáo lý nó có dám cho ra không? Đây là tôi nói 1 phần nhỏ thôi đó. Giáo lý nó ra tôi nói trắng bóc hết. Có dám không? Con mà đọc cái Giáo lý cái, bảo lạy con không lạy. Cúng không cúng. Rồi sao?

Bây giờ mới nghe sơ sơ mà còn bỏ đó. Nếu nghe Giáo lý rồi dẹp hết. Ông Thượng đế đâu tôi biết cái nhà ông ở đâu luôn đó. Tới vậy đó. Con giờ con biết rồi đó, chính ông Phật Thích Ca tôi còn biết ông ở đâu, hiện ông ở đâu, tôi biết hết. Con gọi là con người trí tuệ sáng suốt rồi thì hoàn toàn không mê tín dị đoan nữa. Mà dân Việt Nam mình mà không mê tín dị đoan nữa thì sao đây? Còn cái gì nữa không? Còn ai tu nữa không? Cái câu này rất đơn giản vậy mà nó cực kỳ khó.

:

Links