Artwork for podcast ETV Podcast
Muốn làm quan trước tiên phải làm người tốt
3rd November 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:11:35

Share Episode

Shownotes

Ngày trước, khi cha của Uông Huy Tổ là Uông Giai dạy con nếu muốn sau này làm quan, trước tiên cần phải biết làm người, do đó ông luôn khắc ghi những lời chỉ dạy của cha mình và nghiêm túc thực hiện điều đó trong từng lời nói hành động của bản thân.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/muon-lam-quan-truoc-tien-phai-lam-nguoi-tot_187717.html