Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Quyển 13 01 Lời nói đầu
Episode 11st January 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:04:21

Share Episode

Shownotes

01 Lời nói đầu

Kính thưa độc giả, con người ai cũng bị hai thứ bệnh: Thân - Tâm và mê tín, tức tin lầm.

Vì sao thân bị bệnh?

- Vì thân của con người là do kết hợp âm dương của cha mẹ mới có thân.

Thân của mỗi con người có tổng thể 6 thứ:

1. Chất cứng gọi là đất,  gồm có: Da, thịt, gân, xương, tuỷ, não,...

2. Chất lỏng gọi là nước, gồm có: Máu, mủ, mồ hôi, nước tiểu…

3. Chất khí gọi là hơi thở của con người.

4. Chất ấm gọi là nhiệt độ của con người.

5. Sự biết gọi là tri của con người.

6. Chất kết dính để con người tồn tại gọi là điện từ âm dương.

Thân con người cấu tạo là như thế. Vì có thân, nên con người phải theo chu kì của Vật lý: Sinh - Lão - Bệnh - Tử!

Nếu Bệnh - Tử ở tuổi 90 tới 100 thì đúng quy luật của đời người. Con người còn nhỏ mà bệnh, thì do con người ăn hay uống sai với quy luật về vật lý của thân người.

Để cho thân người ít bệnh, thì con người phải ăn và uống đúng theo quy luật âm dương của cơ thể. Nếu ăn và uống sai quy luật âm dương, thì chắc chắn sẽ sinh ra bệnh thân!

 Các nhà y khoa dạy:

- Những mạch máu trong thân của mỗi con người giống như là những dòng sông trên trái đất này vậy.

- Nếu dòng sông bị ô nhiễm, thì cây cỏ hoa lá xung quanh dòng sông bị vàng úa!

- Còn mạch máu trong thân con người bị nhiễm hóa chất, thì Thân con người bị bệnh!

- Đây là quy luật tất yếu của thân con người vậy.

Còn các nhà thực dưỡng học góp ý thêm:

 Thân người muốn ít bệnh, thì nên ăn trái cây đúng mùa, tức mùa nào có trái cây gì, thì ăn trái cây của mùa đó, nhưng không được lạm dụng.

Cổ nhân dạy:

Làm người phải có 3 cái học:

1- Học ăn.

2- Học văn.

3- Học nói.

* Học văn và học nói có trường dạy đàng hoàng.

- Còn học ăn, chỉ có ông, bà, cha, mẹ và người thân  gia đình của mình dạy mà thôi.

- Do đó, đó việc ăn uống của mỗi người tùy theo trình độ của gia đình mình, cho nên khó mà đạt chuẩn mực được, nên thân phải sinh ra bệnh là vậy! 

Vì các nguyên do nói trên, nên chúng tôi có sưu tầm cách ăn uống, để giúp cho ai quan tâm đến phần ăn uống ống, để thân mình ít bệnh, nếu lỡ có bệnh, ảnh dần dần cũng được khỏi.

 - muốn ăn uống để ít bệnh thì phải biết các phần như sau:

 1. Ăn cơm như thế nào để có chất bổ dưỡng cao?

 2. Uống nước làm sao thân không sanh bệnh?

 3. Kiêng cữ những thức ăn nào có hại cho sức khỏe?

Thử tìm hiểu 3 căn bản nói trên:

Trích: Quyển Ăn Uống Cân Bằng Âm Dương

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

✍️ Tổng hợp bộ sách quý thiền tông học: https://thientongmt.com/sach/

Mượn sách: https://thientongmt.com/cho-muon-sach-dia.html

🎁 Tổng hợp chuẩn hoá thiền tông: https://thientongmt.com/album-audio/chuan-hoa/

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27