Artwork for podcast ETV Podcast
Mưu lược của Quản Trọng về phương diện tài chính quốc gia (Phần 2)
2nd January 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:12:40

Share Episode

Shownotes

Quân Vương cùng các quần thần mặc Hán phục, vui vẻ nghe sáo trúc thưởng huyền cầm, điềm nhiên thả hồn vào trong chén rượu và những bức họa với cổ vận khoan thai, chủ đề họ đang đàm luận là về tiền tệ và tài chính. Thì ra, chủ đề được quan tâm thảo luận của thời đại ngày nay đã xuất hiện tại Trung Quốc cổ đại từ hơn hai ngàn năm trước.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/muu-luoc-cua-quan-trong-ve-phuong-dien-tai-chinh-quoc-gia-phan-2_213772.html