Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Phái nam tông, Phái bắc tông tu như thế nào, Sao gọi là đạo Phật nguyên thuỷ
Episode 3530th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:07

Share Episode

Shownotes

35 Phái nam tông, Phái bắc tông tu như thế nào, Sao gọi là đạo Phật nguyên thuỷ

Trò hỏi:

Phái Nam tông tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Phái Nam tông tu có 37 pháp quán và tưởng mà Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là Tiểu thừa hay Nguyên thủy. Các thầy đem về phương nam nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là Nam tông, tức tông đạo Phật đưa về phương nam.

Trò hỏi:

Phái Bắc tông tu như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Phái Bắc tông là tu để tìm hiểu hữu dụng vật chất, cũng gọi là phát triển. Phái này các môn đồ Đức Phật đem về phương Bắc nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là Bắc tông, tức tông đạo Phật đưa về phương bắc truyền bá.

Trò hỏi:

Sao gọi là Nguyên thủy ạ?

Thầy trả lời:

Nguyên thủy là pháp môn tu của Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là nguyên thủy.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

35 Phái nam tông, Phái bắc tông tu như thế nào, Sao gọi là đạo Phật nguyên thuỷ

Trò hỏi:

Phái Nam tông tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Phái Nam tông tu có 37 pháp quán và tưởng mà Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là Tiểu thừa hay Nguyên thủy. Các thầy đem về phương nam nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là Nam tông, tức tông đạo Phật đưa về phương nam.

Trò hỏi:

Phái Bắc tông tu như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Phái Bắc tông là tu để tìm hiểu hữu dụng vật chất, cũng gọi là phát triển. Phái này các môn đồ Đức Phật đem về phương Bắc nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là Bắc tông, tức tông đạo Phật đưa về phương bắc truyền bá.

Trò hỏi:

Sao gọi là Nguyên thủy ạ?

Thầy trả lời:

Nguyên thủy là pháp môn tu của Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là nguyên thủy.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam