Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Những hiện tượng lạ, âm thanh lạ trên thế giới là gì
Episode 3516th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:15

Share Episode

Shownotes

35 Những hiện tượng lạ, âm thanh lạ trên thế giới là gì

Trò hỏi:

Những hiện tượng lạ như là âm thanh lạ hay người tự nhiên bốc cháy…vậy theo đạo Phật những hiện tượng đó là gì?

Thầy trả lời:

Phải biết, tổ chức ở Trái đất này là Tứ Đại.

Điện từ Âm Dương cuốn hút Tứ Đại lại và kéo cho Trái Đất di chuyển theo vòng Hoàn Đạo 1 của Tam giới.

Trái đất có 8 loài sống chung:

+ 5 loài mang thân Điện từ, gồm: Thần - Thánh - Tiên - Ngạ quỷ và Địa Ngục.

+ 3 loài mang thân Tứ Đại gồm: Người - Súc Sinh - Thực Vật.

+ Vì vậy, chúng ta thấy những hiện tượng âm thanh hay là bốc cháy, đây là thế giới Vật lý Điện từ Âm Dương nó là vậy.

+ Phần này, nước nào sống gần cực Bắc Địa Cầu, thì sẽ thấy và nghe nhiều hơn âm thanh và màu sắc.

+ Còn nước Việt Nam ta sống ở trung Địa cầu, nên thỉnh thoảng mới nghe.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

35 Những hiện tượng lạ, âm thanh lạ trên thế giới là gì

Trò hỏi:

Những hiện tượng lạ như là âm thanh lạ hay người tự nhiên bốc cháy…vậy theo đạo Phật những hiện tượng đó là gì?

Thầy trả lời:

Phải biết, tổ chức Trái đất này là Tứ Đại.

Điện từ Âm Dương cuốn hút Tứ Đại lại và kéo cho Trái Đất di chuyển theo vòng Hoàn Đạo 1 của Tam giới.

Trái đất có 8 loài sống chung:

+ 5 loài mang thân Điện từ, gồm: Thần - Thánh - Tiên - Ngạ quỷ và Địa Ngục.

+ 3 loài mang thân Tứ Đại gồm: Người - Súc Sinh - Thực Vật.

+ Vì vậy, chúng ta thấy những hiện tượng âm thanh hay là bốc cháy, đây là thế giới Vật lý Điện từ Âm Dương nó là vậy.

+ Phần này, nước nào sống gần cực Bắc Địa Cầu, thì sẽ thấy và nghe nhiều hơn âm thanh và màu sắc.

+ Còn nước Việt Nam ta sống ở trung Địa cầu, nên thỉnh thoảng mới nghe.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam