Artwork for podcast Töö Elu Ohutus podcast
Episood 2 - Maret Maripuu Tööinspektsiooni peadirektor
Episode 29th November 2020 • Töö Elu Ohutus podcast • Kristi Jõeorg
00:00:00 00:56:05

Share Episode

Shownotes

Saates kuuled:

Miks on kohe ettevõtet luues vajalik ohutusega tegeleda? 3:15

Miks see töötervishoid ja -ohutus tähtis siiski on? 3:58

Kuidas jõuab ettevõtjani teadmine, et on vajalik ohutuse valdkonnaga tegeleda? 5:49

Millele peaks juht mõtlema? 8:50

Miks olla Tööinspektsiooni peadirektor? 10:11

Millised on need ohutusalased teemad, millele tähelpanu pöörata? 12:43

Millele pöörata tähelepanu riskianalüüsi koostamisel? 16:20

Kas riskianalüüsis toodud risk võib olla ka äririsk? 22:12

Kuhu liigub psühhosotsiaalsete ohutegurite käsitlemine? 22:55

Mida tööandja võib kaotada, kui töökohal esinevaid riske ei hinda? 25:23

Milline on üks hea ohutusalane juhendamine? 25:56

Millele pöörata tähelepanu ohutusjuhendite juures? 30:06

Räägime sisekontrolli läbiviimisest 31:13

Meil ei ole aega ohutusega tegeleda? 33:34

Millised on tööandjale kõige kulukamad rikkumised ja õnnetused? 35:34

Räägime trahvidest 38:30

Kus ja miks tööõnnetused peamiselt juhtuvad? 40:36

Kas on tööõnnetuses süüdi? 42:54

Kuhu liigub õigusloome? 44:44

Ohutuskultuur ettevõttes ja millest ohutuskultuur alguse saab 46:20

Märka enda kolleegi 51:51

Maret Maripuu sõnum tööandjale ja töötajale 54:07

Follow

Links

Chapters

Video

More from YouTube