Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không
Episode 3119th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:13

Share Episode

Shownotes

31 Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ 4 kết nối giữa Trời và Đất là kết nối giữa đạo và đời. Bằng cách làm từ thiện, đi lượm rác, đi dọn nhà vệ sinh. Qua nhà hàng xóm thuyết phục cho họ tin vào nhân quả.”

Xin hỏi nhân dân: 

Ý 1: Thầy giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Nếu qua nhà hàng xóm thuyết phục họ tin nhân quả mà không được, thì hậu quả sẽ như thế nào?

Ý 3: Những người đang đi lượm ve chai hoặc những người đang làm nghề dọn rác, dọn nhà vệ sinh. Thì họ có đang kết nối với Trời và Đất không?

Trả lời: 

Ý 1: Thầy giảng tầm bậy tầm bạ mà đúng cái gì.

Ý 2: Nếu qua nhà hàng xóm thuyết phục họ tin nhân quả mà không được, thì hậu quả sẽ bị đập ra khỏi nhà, chửi cho một trận mang nhục đó.

Ý 3: Những người đang đi lượm ve chai hoặc những người đang làm nghề dọn rác, dọn nhà vệ sinh. Thì họ có đang kết nối với trời và đất không?

+ Thôi đừng có khùng quá như vậy. Nói tầm bậy tầm bạ, nói tào lao.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

31 Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ 4 kết nối giữa Trời và Đất là kết nối giữa đạo và đời. Bằng cách làm từ thiện, đi lượm rác, đi dọn nhà vệ sinh. Qua nhà hàng xóm thuyết phục cho họ tin vào nhân quả.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Nếu qua nhà hàng xóm thuyết phục họ tin nhân quả mà không được, thì hậu quả sẽ như thế nào?

Ý 3: Những người đang đi lượm ve chai hoặc những người đang làm nghề dọn rác, dọn nhà vệ sinh. Thì họ có đang kết nối với Trời và Đất không?

Trả lời:

Ý 1: Thầy giảng tầm bậy tầm bạ mà đúng cái gì.

Ý 2: Nếu qua nhà hàng xóm thuyết phục họ tin nhân quả mà không được, thì hậu quả sẽ bị đập ra khỏi nhà, chửi cho một trận mang nhục đó.

Ý 3: Những người đang đi lượm ve chai hoặc những người đang làm nghề dọn rác, dọn nhà vệ sinh. Thì họ có đang kết nối với trời và đất không?

+ Thôi đừng có khùng quá như vậy. Nói tầm bậy tầm bạ, nói tào lao.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam